Temelj za javne politike i unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja

Osnovni cilj ovog istraživanja je bila namjera da se mapiraju potrebe predstavnika poslovnog sektora i civilnog društva na lokalnom nivou, te da se te potrebe uporede sa mjerama koje lokalne vlasti predviđaju u svojim lokalnim razvojnim strategijama i planovima. Pored navedenog, istraživanje je nastojalo sistematski pregledati lokalne razvojne planove i njihovu usklađenost s potrebama građana i poslovnog sektora.

SAZNAJ VIŠE

Bihać Bosanska Krupa Prijedor Cazin Konjic Višegrad Goražde Široki brijeg Grude Mostar Stolac Brčko Gradačac Banja Luka Kotor Varoš Tešanj Usora Laktaši Derventa Bijeljina Zenica Gornji Vakuf Kakanj Trebinje Tuzla

Socio-ekonomske razvojne potrebe lokalnih zajednica

Glavni rezultat provedenog istraživanja jeste indikacija da poslovni sektor i civilno društvo je vrlo zainteresirano za socio-ekonomski razvoj svojih zajednica, da su generalno upoznati sa stanjem na terenu ali da su vrlo malo uključeni u procese lokalnom ekonomskog planiranja od strane svojih lokalnih vlasti. U svim lokalnim zajednicama, bez obzira na političku ili etno-nacionalnu kompoziciju vladajuće strukture, očigledna je isključenost velikog broja građana iz procesa lokalnog razvoja.

U tom pogledu, nije iznenađujući ni sljedeći rezultat istraživanja koji ukazuje na činjenicu da u značajnom dijelu lokalne razvojne strategije i planovi ne reflektiraju potrebe poslovne zajednice i civilnog društva niti građana.

Zabilježen je i veliki interes lokalnih aktera za zelenu transformaciju ka održivom i pravednom razvoju njihovih lokalnih zajednica, kao i za informatizaciju odnosno digitalizaciju ne samo javnih usluga nego i rada. Međutim, očigledan je i nedostatak kapaciteta i vizije kako provesti ovakve procese kod većine učesnika istraživanja kao i kod lokalnih vlasti.

Posebno nedostaje vizije u pogledu lokalnog razvoja kroz reindustralizaciju, inovacije i izgradnje adekvatne infrastrukture koja će adresirati kako potrebe građana tako i potrebe poslovne zajednice. Tako na primjer, istraživanje je ukazalo na činjenicu da veliki broj lokalnih zajednica ima IT firme koje posluju za strano tržište ali koje ne rade u BiH. Dodatno, zabilježena je nezaposlenost s jedne strane a s druge nemogućnost pronalaska adekvatnog stručnog kadra.

Pored već poznatog trenda masovnog odlaska mladih i stručne zajednice koji je potvrđen provedenim istraživanjem, zabilježen je i visok nivo ekonomske nejednakosti među građanima i porasta siromaštva i gladi u svih 16 lokalnih zajednica, bez obzira na političku ili etno-nacionalnu kompoziciju vladajuće strukture.

Presjek stanja u lokalnim zajednicama
po svakom od UN ciljeva održivog razvoja

Sadržaj i struktura istraživanja

Rezultati istraživanja podijeljeni su u nekoliko grupa kako bi bili korisnicima bili pristupačniji.

Prvi dio Socio-ekonomske razvojne potrebe lokalnih zajednica sadrži preglede provedenog kvalitativnog istraživanja u lokalnim zajednicama odnosno predstavlja socio-ekonomske potrebe poslovnog sektora i civilnog društva. Rezultati ovog istraživanja su predstavljeni po gradovima/općinama/opštinama.

Drugi dio materijala sadrži komparativnu analizu Presjek stanja u lokalnim zajednicama po svakom od UN ciljeva održivog razvoja. Ova analiza predstavlja sumiranje stanja na lokalnom nivou za svaki od 17 UN ciljeva održivog razvoja. Svrha ove analize jeste poređenje stanja u lokalnim zajednicama ali i identifikacija nekih zajedničkih karakteristika. Rezultati ovog istraživanja su predstavljeni po UN ciljevima održivog razvoja.

Treći dio istraživanja Procjena građana o socio-ekonomskim trendovima u njihovim zajednicama predstavlja rezultate ankete s građanima provedene širom BiH s fokusom na 16 lokalnih jedinica u kojima je provedeno istraživanje u ovoj prvoj fazi. Rezultati ovog istraživanja su predstavljeni vizualno i grupno.

Četvrti dio materijala na ovoj web stranici jeste Procjena usklađenosti lokalnih razvojnih planova sa potrebama zajednicama. Ovaj dio materijale jeste analiza usklađenosti usvojenih lokalnih razvojnih strategija i planova sa stvarnim potrebama poslovnog sektora i civilnog društva. Rezultati ovog istraživanja su predstavljeni po gradovima/općinama/opštinama.

Peti dio ovog istraživanja su materijali pod nazivom Lokalne razvojne strategije i planovi. U biti ovo su materijale koji su tokom istraživanja prikupljeni sa web stranica lokalnih jedinica koje su bile predmet istraživanja. Pored razvojnih strategija i planova prikupljene su sve strategije i planovi koji se odnose na neki od UN ciljeva održivog razvoja, kao na primjer za rodnu ravnopravnost ukoliko postoje tj. usvojene su. Tako prva stranica daje pregled strategija i planova usvojenih po gradovima/općinama/opštinama.

 

Komparativni izvještaj o usklađenosti
za 32 grada/općine po 17 UN-ovih Ciljeva održivog razvoja.

Kliknite ovdje da preuzmete dokument u .pdf file formatu.