ŽELITE LI PREUZETI PUBLIKACIJU?

Molimo Vas da ostavite Vašu email adresu i kontakt podatke
Napomena: možete odabrati više polja.

Vaši podaci ce biti automatski registrovani u nasu bazu korisnika_ica.
*Da li ste saglasni da Vaši podaci budu javno dostupni?Baza korisnika_ica je javno dostupna platforma s listama naših korisnika_ica kao što su nevladine organizacije, nezavisni_e stručnjaci_kinje itd., te služi za umreževanje. (https://organizacije.snagalokalnog.ba/public/)

Hvala Vam za iskazani interes. Po završetku popunjavanja dobit ćete link za pristup publikaciji.