Lokalne razvojne strategije i planovi

Jedinica lokalne samouprave Strategija razvoja Revidirana Strategija razvoja Trogodišnji plan – strategija razvoja Plan za tekuću godinu -Strategija razvoja Izvještaj Strategije razvoja LEAP -Lokalni ekološki akcioni plan SECAM Akcioni plan Zeleni grad AP Lica sa invaliditetom AP Energetske efikasnosti AP SEAP – enrgetski održivog razvoja AP Readmisija stanovništva AP Nasilje nad ženama AP Romi AP Gender Napomena:
Banja Luka
preuzmite
2018-2027 2019, 2018 2016-2021 2020-2030 2020 2020-2026 Ima i prijedlog odluke Platforme za mir 2020-2022
Bihać
preuzmite
2014-2023 2020, 2019 2020, 2019,2017 2020-2030 Ima: Pismo namjere MEG II od 06.2021 i Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju
Bijeljina
preuzmite
2014-2023 2019-2023 2020-2022; 2019-2021 2021, 2020, 2019 2020, 2019, 2018 2018-2028 2020-2030 2016-2018 ; 2011 2019-2022 2021-2025 2019-2023 Ima: AP manjiske grupe Fondacija Cure iz 2019;i AP gender Fondacija Lara iz 2019 ; Plan energetskog razvoja Bijeljina Bogatić iz 2014
Brčko
preuzmite
2021-2027 ; 2008-2017
Cazin
preuzmite
2011-2020 2017-2020 2018-2020 ; 2017-2019 2020-2030 2020-2024 Ima: Plan integritetea iz 2016 ;  Strategija komuniciranja 2011-2016 ;
Grude
preuzmite
do 2015
Kakanj
preuzmite
2021-2027 ; 2007-2017 2018-2020 2014 Ima : Strategija razvoja poljoprivrede 2016-2020
Konjic
preuzmite
2018-2027 2015-2020 2020-2030
Mostar
preuzmite
2016 Ima: Strategija komunikacije 20166-2020 ; Strategija kulture 2018-2026 ; Strateški plan razvoja turizma 2020-2026
Prijedor
preuzmite
2014-2024 2021-2023 ; 2020-2022 2020, 2019, 2018 2011 Ima: MEG poticaji zapošljavanju 2018 ; MEG izgradnja kanalizacije 2018
Široki Brijeg
preuzmite
2017-2025 2012-2014 Ima : Strtegija razvitka- strateška platforma
Stolac
preuzmite
2015-2024
Trebinje
preuzmite
2018-2027 2019, 2018 2018-2027 Ima : Strategija razvoja turizma 2020-2030
Tuzla
preuzmite
2026 2019-2021 2017-2019 2019, 2018, 2017 2006 2020-2030 2011 2018-2021 Ima: AP prevencije maloljetničkog nasilja ; AP građani treće životne dobi , Strategija za mlade 2017-2026
Višegrad
preuzmite
2018-2027 2020-2022 2018
Zenica
preuzmite
2012-2022 2021 2019-2022 2014-2017 Ima : AP Zeleni grad 2019 ;  Odluka o pristupanju izrade AP Gender 2021-2024 ;
Goražde
preuzmite
2017 – 2026 2017 – 2021
Gradačac
preuzmite
2014 – 2023 2015
Bosanska Krupa
preuzmite
2011 – 2020; 2020 – 2024. 2017 – 2020. 2012 – 2017 2030 Program kapitalnih investicija je jedini recentni program razvoja stoga je uvršten u tabelu kao druga stavka u rubrici Strategija razvoja
Tešanj
preuzmite
2018 – 2027 2030 2014 – 2016; 2020 – 2023
Gornji Vakuf/Uskoplje
preuzmite
2010 – 2015 2019 – 2021 Sve strategije su outdated uključujući i Strategiju za razvoj poljoprivrede 2013 – 2018; U maju 2021. krenulo se u izradu Akcionog plana i strategije za mlade ali nema podataka da li se projekt finalizirao
Usora U junu 2021. potpisan ugovor o izradi Strategije za razvoj općine Usora 2022. – 2027. Krajnji rok za prijeloge bio 07.01.2022. Dokument još nije objavljen u Službenim novinama FBiH. Ne postoje podaci da su postojali strateški dokumenti za prijašnje godine
Kotor Varoš
preuzmite
2022 – 2028 2016 – 2020 2009 2030 2018 – 2020 Dodata u pripadajući folder i Strategija za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja I zlostavljanja za period 2018 2022 mada podaci nisu uključeni u tabelu
Derventa
preuzmite
2011 – 2016 2012 – 2017 2016 – 2017 Svi pronađeni strateški dokumenti su outdated uključujući i Strategiju ruralnog razvoja opštine Derventa 2014 – 2020
Laktaši
preuzmite
2014 – 2024 2019 – 2024 2020 – 2022; 2019 – 2021 2022 2022 2020 – 2022 Postoje još tri strategije koje se tiču saobraćaja i razvoja socijalnog stanovanja na području ooštine Laktaši
Doboj
preuzmite
2011-2020 2016-2020 Napomena Napomena 2021. iz 2005.godine Za period do 2030. U okviru LEAP u LAP Za zapošljavanje iz 2020. U okviru SECAP 2015. x x x x Za određene ciljeve ne postoje objavljeni akcioni planovi ili strategije, ali su obuhvaćeni drugim dokumentima Takođe, postoji i Strateška platforma za razvoj grada Doboja za period 2023-2029, pa sam poslala email za upit za pristupanje tom dokumentu jer takođe nije objavljen na sajtu Grada.
Drvar
preuzmite
2021 – 2027 Akcioni plan Strategije za 2021. OSRPVOS 2007. + Privredno-turistički vodič 2021.
Fojnica
preuzmite
Gradiška
preuzmite
Livno
preuzmite
2022-2027 2014-2023 2014,202 2012 2012 Zelena logistička shema
Posušje
preuzmite
2014-2023 2021-2027; 2019-2023 2022-2024; 2019-2023; 2020-2022; 2019-2021;2018-2020; 2017-2019. 2021; 2020; 2019; 2018; 2016 2016.-2026.
Visoko
preuzmite
2015-2021 2020-2030
Mrkonjić Grad
preuzmite
2014 – 2024 2019 – 2024 2020 – 2022 2022 2021 2010 *Postoji „Акциони план за одрживо инвестирање у животну средину“ (СЕИАП)
Žepče
preuzmite
2011-2018; 2018-2027 / 2019-2021 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 2019, 2020,2021 2012-2017 / / / / / / / / 2012-2014; 2020-2024 Ima: Lokalni akcioni plan zapošljavanja 2021.-2025.; Strategija za mlade 2009.-2011. i 2016.-2020.; Program kapitalnih investicija 2020.-2024. i Akcioni plan za implemnetaciju PKI za 2020.; Prostorni plan 2007.-2027.; Plan integriteta iz 2022, izvještaj za 2022. i AP za implementaciju Plana 2022.-2024.
Živinice
preuzmite
2017 – 2026 2016 – 2026