Istraživački tim

Voditeljica istraživanja, metodologija i urednica: Elma Demir

Finansijska koordinacija istraživanja: Snježana Ivandić Ninković, Nataša Maksimović i Mirela Bezdrob

IT priprema i obrada: Damir Rahmanović

Analiza i priprema komparativnih izvještaja po UN ciljevima održivog razvoja:

 • Cilj 1 – Svijet bez siromaštva: Mirjana Ćuskić
 • Cilj 2 – Svijet bez gladi: Mirjana Ćuskić
 • Cilj 3 – Zdravlje i blagostanje: Mirjana Ćuskić
 • Cilj 4 – Kvalitetno obrazovanje: Nermina Trbonja
 • Cilj 5 – Rodna ravnopravnost: Nermina Trbonja
 • Cilj 6 – Čista voda i sanitarni uslovi: Nerdžis Čaplja
 • Cilj 7 – Pristupačna energija iz čistih izvora: Mirjana Ćuskić
 • Cilj 8 – Dostojanstven rad i ekonomski rast: Elma Demir
 • Cilj 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura: Prof. dr. Anto Domazet
 • Cilj 10 – Smanjenje nejednakosti: Elma Demir
 • Cilj 11 – Održivi gradovi i zajednice: Nerdžis Čaplja
 • Cilj 12 – Odgovorna proizvodnja i potrošnja: Dr. Ermin Cero
 • Cilj 13 – Očuvanje klime: Ermin Zatega
 • Cilj 14 – Očuvanje vodenog svijeta: Ermin Zatega
 • Cilj 15 – Očuvanje života na zemlji: Ermin Zatega
 • Cilj 16 – Mir, pravda i snažne institucije: Nermina Trbonja
 • Cilj 17 – Partnerstvom do ciljeva: Nerdžis Čaplja

Analiza i priprema izvještaja po gradovima i izvještaja usklađenosti:

 • Banja Luka, Bihać, Brčko, Cazin, Kakanj, Grude, Široki Brijeg, Prijedor i Tuzla: Nermina Trbonja
 • Bijeljina, Trebinje i Višegrad: Mirjana Ćuskić
 • Konjic, Mostar, Stolac: Ermin Zatega
 • Zenica: Nerdžis Čaplja

Prikupljanje i obrada lokalnih strategija razvoja i akcionih planova: Maid Cero

Prikupljanje i obrada podataka o odgovornoj proizvodniji i potrošnji po gradovima: Nerdžis Čaplja

Lokalni istraživači_ce (provedba fokus grupa i intervjua):

 • Bihać i Cazin: Neira Raković
 • Banja Luka: Ante Jurić-Marijanović
 • Bijeljina, Trebinje i Višegrad: Mirjana Čuskić
 • Brčko: Jasmin Jašarević
 • Kakanj: Maksuma Topalović
 • Konjic, Mostar i Stolac: Ermin Zatega
 • Grude: Jerko Mikulić
 • Prijedor: Branko Ćulibrk
 • Široki Brijeg: Ivana Galić
 • Tuzla: Gordana Bulić
 • Zenica: Nerdžis Čaplja

Transkriptorice intervjua i fokus grupa:

 • Asiya Mahmutćehajić
 • Farisa Vojnović
 • Lana Milušić
 • Selena Karabatak