Istraživački tim

 

Voditeljica istraživanja, metodologija i urednica: Elma Demir

Finansijska koordinacija istraživanja: Snježana Ivandić Ninković, Nataša Maksimović, Mirela Bezdrob, Igor Miličević i Hatija Brodlić

IT priprema i obrada: Damir Rahmanović

Analiza i priprema komparativnih izvještaja po UN ciljevima održivog razvoja:

 • Cilj 1 – Svijet bez siromaštva: Mirjana Ćuskić
 • Cilj 2 – Svijet bez gladi: Mirjana Ćuskić i Vuk Vuković
 • Cilj 3 – Zdravlje i blagostanje: Mirjana Ćuskić
 • Cilj 4 – Kvalitetno obrazovanje: Nermina Trbonja
 • Cilj 5 – Rodna ravnopravnost: Nermina Trbonja i Anita Šimundža
 • Cilj 6 – Čista voda i sanitarni uslovi: Nerdžis Čaplja i Lamija Krndžija
 • Cilj 7 – Pristupačna energija iz čistih izvora: Mirjana Ćuskić i Zoran Vukovac
 • Cilj 8 – Dostojanstven rad i ekonomski rast: Elma Demir i Lamija Krndžija
 • Cilj 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura: Prof. dr. Anto Domazet i i Lamija Krndžija
 • Cilj 10 – Smanjenje nejednakosti: Elma Demir i Anita Šimundža
 • Cilj 11 – Održivi gradovi i zajednice: Nerdžis Čaplja i Boriša Mraović
 • Cilj 12 – Odgovorna proizvodnja i potrošnja: Dr. Ermin Cero, Sanita Bajramović i Zoran Vukovac
 • Cilj 13 – Očuvanje klime: Ermin Zatega i Sanita Bajramović
 • Cilj 14 – Očuvanje vodenog svijeta: Ermin Zatega i Boriša Mraović
 • Cilj 15 – Očuvanje života na zemlji: Ermin Zatega i Sanita Bajramović
 • Cilj 16 – Mir, pravda i snažne institucije: Nermina Trbonja
 • Cilj 17 – Partnerstvom do ciljeva: Nerdžis Čaplja i Vuk Vuković

Komparativni izvještaj o usklađenosti strategija i akcionih planova lokalnog ekonomskog razvoja sa potrebama građana i poslovne zajednice za 32 grada/općine po 17 UN ciljeva održivog razvoja: Naida Damadžić.

Analiza i priprema izvještaja po gradovima i izvještaja usklađenosti:

 • Banja Luka, Bihać, Brčko, Cazin, Fojnica, Kakanj, Grude, Široki Brijeg, Prijedor i Tuzla: Nermina Trbonja
 • Bijeljina, Derventa, Doboj, Laktaši, Kotor Varoš, Trebinje i Višegrad: Mirjana Ćuskić
 • Bosanska Krupa, Gornji Vakuf/Uskoplje, Konjic, Mostar, Stolac, Usora: Ermin Zatega
 • Goražde, Gradačac, Tešanj i Zenica: Nerdžis Čaplja
 • Drvar: Vuk Vuković
 • Gradiška: Zoran Vuckovac
 • Livno: Naida Damadžić
 • Mrkonjić Grad: Boriša Mraović
 • Posušje: Anita Šimundža
 • Visoko i Žepče: Lamija Krndžija
 • Živinice: Sanita Bajramović

Prikupljanje i obrada lokalnih strategija razvoja i akcionih planova: Maid Cero,  Sanita Bajramović, Boriša Mraović, Lamija Krndžija, Anita Šimundža, Naida Damadžić, Zoran Vuckovac, Vuk Vuković, Nermina Trbonja i Mirjana Ćuskić

Prikupljanje i obrada podataka o odgovornoj proizvodniji i potrošnji po gradovima: Nerdžis Čaplja

Lokalni istraživači_ce (provedba fokus grupa i intervjua):

 • Bihać i Cazin: Neira Raković
 • Banja Luka: Ante Jurić-Marijanović
 • Bijeljina, Trebinje i Višegrad: Mirjana Čuskić
 • Bosanska Krupa: Omir Tufo
 • Brčko: Jasmin Jašarević
 • Derventa: Vanja Pejić
 • Doboj: Arnes Grbešić i Mirjana Čuskić
 • Drvar: Maja Babić
 • Fojnica: Omir Tufo
 • Kakanj: Maksuma Topalović
 • Konjic, Mostar i Stolac: Ermin Zatega
 • Kotor Varoš: Miodrag Matavulj
 • Goražde: Slavko Klisura
 • Gornji Vakuf/Uskoplje: Amra Kurbegović, Inas Cajdin, Mujo Adžemović
 • Gradiška: Bojan Trgić
 • Gradačac: Lejla Alić
 • Grude: Jerko Mikulić
 • Laktaši: Dalibor Savić
 • Livno: Miroslav Tomić
 • Mrkonjić Grad: Miloš Galić
 • Posušje: Zdravka Pišković
 • Prijedor: Branko Ćulibrk
 • Široki Brijeg: Ivana Galić
 • Tešanj: Emin Alić
 • Tuzla: Gordana Bulić
 • Usora: Antonio Topalović
 • Visoko: Omir Tufo
 • Zenica: Nerdžis Čaplja
 • Žepče: Omir Tufo
 • Živinice: Medisa Fočić

Transkriptorice intervjua i fokus grupa:

 • Asiya Mahmutćehajić
 • Farisa Vojnović
 • Lana Milušić
 • Selena Karabatak
 • Kimeta Kadić
 • Samra Kalajdžić
 • Amina Idrizović
 • Milena Čosović
 • Maja Babić
 • Hena Kurtović