Zašto se registrovati?

Zašto se registrovati?

Kako bi na jednostavan način pristupili velikom broju usluga i informacija koju Snaga Lokalnog nudi. Registracija je besplatna i otvorena za sve.

Baza korisnika

Baza korisnika

Ukoliko Vam trebaju projektni ili poslovni partneri, lako i jednostavno možete pregledati listu registrovanih korisnika.

Baza donatora

Baza donatora

Ukoliko tražite finansijska sredstva, pregledajte elektronsku bazu donatora i pratite brojne pozive na projekte.

Resursna baza

Resursna baza

Resursna baza Vam omogućava pristup i unos dokumenata i uvid u listu eksperata_tica u različitim oblastima djelovanja.

Help Desk

Help Desk

Ukoliko Vam treba pomoć, možete nam se obratiti putem Help Desk opcije, a naš tim će Vam probati pomoći.

Next Cloud

Next Cloud

Vam omogućava razvijanje zajedničkih ideja i projekata te komunikaciju putem chata sa Vašim partnerima, kreiranje radnih grupa i djeljenje zajedničke materijale

Edukacije

Edukacije

Prati pozive na edukacije u okviru Snagalokalnog i druge međunarodne i domaće pozive i apliciraj

Uspješne priče

Uspješne priče

Ukoliko Vam nedostaje inspiracija, čitajte naše priče uspješnih pokretača društvenih promjena u BiH.

Snaga lokalnog: Uspješne priče

Najnovije vijesti

Šta je projekat

Snaga lokalnog?

Snaga Lokalnog je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji radi na osnaživanju lokalnih zajednica. Kroz pomoć i podršku zajednicama u BiH želimo razviti kapacitete koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa. Web platforma Snaga Lokalnog omogućava razmjenu informacija između svih aktera, te mapira odnose i uticaje unutar civilnog društva, javnih i lokalnih institucija, kao i poslovnog sektora za lokalne inicijative u BiH. Partnerske organizacije na projektu su, Centar za građansku suradnju Livno (CGS Livno), Mreža za izgradnju mira, Institut za razvoj mladih KULTFondacija tuzlanske zajednice Fondacija Mozaik, bavit će se razvojnim izazovima u vlastitim zajednicama i razvoju filantropije u zajednici, a USAID je u projekat Snaga lokalnog uložio ukupno 12 miliona dolara.

Pomoć sugrađanima