Donator Snaga lokalnog je misija USAID-a u Bosni i Hercegovini.

U Bosni i Hercegovini USAID-ov projekt LocalWorks (Snaga lokalnog) podržava lokalne organizacije sa resursima u stvaranju i očuvanju održivijih „mehanizama samopomoći“ širom zemlje, posebno u područjima gdje takvi mehanizmi nisu lako dostupni.

Kroz ovaj projekat, USAID omogućava ljudima da unaprijede svoje zajednice te da se na taj način pridruže liderima, koji već rade na ovim procesima, u poticanju lokalnog razvoja.

Za više informacija posjetite stranicu misije USAID-a u Bosni i Hercegovini na https://www.usaid.gov/bosnia