StartUp development and funding

U četvrtak 10.09.2020. u 18:30h, u Udruženju ALDI imati ćete priliku da kroz interaktivno predavanje / radionicu slušate Maju Miljević koji će govoriti na temu „StartUp development and funding“. Uz Maju ćete naučiti o tome kako se ideja može razviti u vlastiti biznis, koje korake je potrebno poduzeti, te kako se oduprijeti predrasudama BH društva i krenuti[…]

USAID kroz projekt ‘Diaspora Invest’ otvorio novi poziv za dodjelu grantova

USAID Projekt “Diaspora Invest” raspisao je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kompanijama u Bosni i Hercegovini koje imaju vezu sa bh. dijasporom kroz strukturu vlasništva ili poslovna partnerstva. Riječ je o sedmom pozivu ove vrste, a fokusiran je na mala i srednja preduzeća (d.o.o.) koja nisu starija od tri godine. Aplikaciji za grant sredstva možete[…]

Poduzetnička akademija od 05.09. do 12.12.2020. u Sarajevu

Projekt “Poduzetničke akademije” koji će do kraja 2020. godine biti implementiran u Sarajevu, namjenjen je prvenstveno ženama i mladima, podržan od strane Federalnog Zavoda za zapošljavanje, a sve u svhu edukacije i osnaživanja nezaposlenih žena i mladih. Zašto baš ova kategorija je označena kao ciljna skupina? Prvenstveno iz razloga što osnaživanjem žena svih dobnih skupina i mladih[…]

Prijavi se za učešće na Regionalnoj Balkan Green Academy 2020/2021

Balkan Green Foundation, kao deo programa Balkan Green Ideas, organizuje prvu Regionalnu akademiju pod nazivom Balkan Green Academy 2020/2021.    Akademija se sastoji od modula koji pokrivaju tri glavna stuba: politike, ekonomija i društvo, i usmeriće diskusiju o stvarnim pitanjima koja se odnose na zeleni održivi razvoj u regionu Zapadnog Balkana.   saznaj više na: https://www.lonac.pro/region-prijavi-se-za-ucesce-na-regionalnoj-balkan-green-academy-2020-2021-1?utm_content=buffer5e275&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Poziv za prijedloge jačanje regionalne suradnje za promociju građanskog prostora u zemljama zapadnog Balkana

Ovaj poziv je dio aktivnosti regionalnog čvorišta i namjerava podržati regionalne mreže i inicijative u regiji Zapadnog Balkana u nastojanju da potaknu regionalnu suradnju među CSO-ima u promoviranju građanskog prostora.U vezi s tim, BCSDN poziva sve zainteresirane strane da prisustvuju sljedećoj informativnoj sjednici koja će biti održana online pomoću aplikacije zoom. Za sudjelovanje na ovoj sjednici molimo[…]

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda – Razvoj, kreiranje, dizajniranje i održavanje web stranice projekta

PCD implementira jednogodišnji projekat pod nazivom Trezor bh. inovacija (eng. Treasury of BiH Innovations), čiji je cilj provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice. Sveobuhvatni program ima tri pravca djelovanja od kojih je prvi usmjeren na kreiranju sveobuhvatne web platforme za inovatore/ice koji[…]

Objavljen Poziv za iskazivanje interesa privatnog sektora za učešće u pilot programu podrške razvoju cirkularnih poslovnih praksi

UNDP poziva sve zainteresovane kompanije iz Bosne i Hercegovine da istraže objavljeni Poziv za iskazivanje interesa za učešće u pilot programu koji ima za cilj podržati privatni sektor da iskoristi krizu kao priliku i preispita neke linearne poslovne prakse i usmjeri ih prema održivijim i zelenijim poslovnim modelima. Više na: https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2020/circular-pilot.html

Omladinska banka BiH – Drugi poziv za preduzetnice i preduzetnike 2020

Otvoren je Drugi poziv za mikrobiznise i projekte mladih u Omladinskoj banci BiH. Ovo je tvoja prilika da dobiješ do 2000 KM bespovratnih sredstava i registruješ svoj biznis bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Poziv za projekte mladih je otvoren u 101 zajednici. Omladinska banka BiH nudi bespovratna novčana sredstva za registraciju obrta/samostalnog preduzetnika/komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. Na[…]