Vlada HNK izdvaja 2,34 mil KM za program razvoja kantonalnog turizma

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na je na, 21. redovnoj sjednici usvojila niz programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. godinu Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, u ukupnom iznosu od 2.340.000 KM.

Riječ je o sredstvima namijenjenim poticaju razvoja turizma kao strateške privredne grane u Kantonu, a biće realizovana kroz transfere drugim nivoima vlasti, transfere neprofitnim organizacijama i transfere za jačanje turističkih kapaciteta. Uslijedit će objava javnih poziva, sa jasnim mjerilima za odabir korisnika sredstava po zaprimljenim prijavama.
Ministri su danas usvojili i dvije informacije o apliciranjima na Interreg evropske programe, a riječ je o apliciranju Ministarstva privrede na projekat ”Poboljšanje politike za bolje upravljanje poslovanjem kroz integraciju umjetne inteligencije” i apliciranju Ministarstva građenja i prostornog uređenja na projekat ”Green LUPO”. Vlada je dvama ministarstvima dala saglasnost za formiranje stručnih timova za apliciranje i provođenje svih aktivnosti vezanih za apliciranje te, u slučaju odobrenja, za provođenje projekata.

Izvor: ba.ekapija.com