Snaga lokalnog E4 - "BiH ide naprijed: Lokalni i održivi razvoj"

Snaga lokalnog E3 – Obrazovno-razonodni centar za mlade Spajalica, Ilidža

Snaga lokalnog E2 – Centar za mlade Nukleus, Teslić

Snaga lokalnog E1 - Otvoreno Kino Bosna