Snaga lokalnog E10 - Mozaik

Snaga lokalnog E9 - Research

Snaga lokalnog E8 - Livno

Snaga lokalnog E7 - Kiseljak

Snaga lokalnog E5 - Kladanj

Snaga lokalnog E5 - Kladanj

Snaga lokalnog E4 - "BiH ide naprijed: Lokalni i održivi razvoj"

Snaga lokalnog E3 – Obrazovno-razonodni centar za mlade Spajalica, Ilidža

Snaga lokalnog E2 – Centar za mlade Nukleus, Teslić

Snaga lokalnog E1 - Otvoreno Kino Bosna