Jačanje organizacijskih kapaciteta

Institut za razvoj mladih KULT kroz pažljivo osmišljenu mentorsku podršku koju pruža organizacijama civilnog uz podršku USAID-a Bosne i Hercegovine kroz aktivnost Snaga lokalnog doprinosi jačanju njihovih internih organizacijskih kapaciteta. Jačanje organizacijskih kapaciteta odnosi se na proces povećanja sposobnosti organizacije da postigne svoje ciljeve na efikasan način. Podrška podrazumijeva i aktivno učešće organizacije i dugoročno usmjeravanje od strane Instituta u izradi strateških i razvojnih dokumenata, politika, procedura i njihove primjene u praksi. Institut pruža sveobuhvatnu savjetodavnu podršku organizacijama koristeći se pažljivo razvijenom metodologijom koja se kontinuirano usavršava i adaptira trendovima i zakonskoj regulativi i za te potrebe, razvio je specifičnu metodologiju i alat koje koristi za procjenu organizacijskih kapaciteta pod nazivom KULT/POK®. KULT/POK® je certificirani program, propraćen trogodišnjim indeksom razvoja kapaciteta.

Razvojni metodološki pristup u radu sa organizacijama, osim procjene kapaciteta, uključuje različite vrste obuka, individualno i grupo mentorstvo, savjetovanje u različitim oblastima, umrežavanje i povezivanje, te druge različite elemente podrške. Mentorska podrška pružena od strane Instituta podrazumijeva nekoliko komponenti poput: izrade preporuka na osnovu procjene organizacijskih kapaciteta, izrade plana za unaprjeđenje organizacijskih kapaciteta sa akcionim godišnjim planovima, organizacije tematski različitih treninga prilagođenih potrebama organizacijama civilnog društva, i dr.

Pored toga, Institut je kreirao i zaseban program mentoringa, u kojem je do sada sudjelovalo pet predstavnika organizacija uključenih u program Snaga lokalnog. S ciljem umrežavanja i animiranja i aktiviranja organizacija civilnog društva, Institut svakog mjeseca organizira susret nevladinih organizacija kroz NVO Meet Up događaje. Različite teme, iskusni govornici, aktivni učesnici i prostor za diskusiju ključna su obilježja svakog od ovih susreta, a dodatnu vrijednost predstavlja umrežavanje različitih sektora koji nude posebnu priliku da organizacije iskuse primjere iz prakse i saslušaju korisne savjete iz različitih oblasti djelovanja. Kao zaokružen sistem podrške, Institut za sve partnerske organizacije iz Snaga lokalnog nudi i praktično iskustvo u jačanju organizacijskih kapaciteta kroz koncept Job shadowinga i jednodnevnu posjetu Institutu i učenje na terenu.

Više informacija možete pronaći na stranici https://mladi.org/jacanje-organizacijskih-kapaciteta/