Sindikati moraju biti ujedinjeni u borbi za prava radnika/ca

Centar za građansku suradnju održao je u Livnu sastanak Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava na teme: „Komunikacija na relaciji sindikati-poslodavci u javnom sektoru – kolektivno pregovaranje i utišavanje sindikalnog rada“; „Stanje u sindikalnim organizacijama na lokalnoj i drugim razinama (pasivnost i osipanje članstva, sukobi unutar sindikalnih organizacija)“ i „Solidarnost i jedinstvo u sindikatima USK, HBŽ, ŽZH […]

Izvještaj: Mapiranje resursa i kapaciteta dionika lokalnog razvoja

Projekat „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“, koji obuhvaća deset općina sa jugozapada Bosne i Hercegovine (Zapadnohercegovački kanton i Kanton 10), pokrenut je sa ciljem unapređenja lokalnog pristupa razvoju lokalne zajednice što podrazumijeva saradnju i koordinaciju širokog spektra lokalnih aktera (lokalne vlasti, mjesne zajednice, organizacije civilnog društva, lokalna poduzeća) u procesima planiranja, a kasnije i provođenja,[…]

Centar za građansku suradnju raspisuje Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu uredske opreme

Centar za građansku suradnju iz Livna i Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova implementiraju aktivnost „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj„ i pozivaju zainteresirane lokalne organizacije civilnog društva (udruge/udruženja, NVO) i mjesne zajednice iz općina Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Tomislavgrad, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg da podnesu aplikacije za dodjelu uredske opreme. Aktivnost[…]

Centar za građansku suradnju: Općine/gradovi moraju osigurati nesmetan rad i funkcioniranje mjesnih zajednica

Centar za građansku suradnju iz Livna je u prethodnom periodu održao sastanke u 12 općina/gradova: Stolac, Čapljina, Ljubuški, Grude, Široki Brijeg, Posušje, Tomislavgrad, Kupres, Livno, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar. Na sastancima su sudjelovali građani/ke, predstavnici mjesnih zajednica i lokalnih organizacija civilnog društva i predstavnici općinskih/gradskih uprava. Teme sastanaka su bile poboljšanje statusa i financiranje mjesnih zajednica[…]

Anketa o nepravilnostima pri zapošljavanju u javnom sektoru u BiH

Centar za građansku suradnju iz Livna provodi kratko istraživanje o oblicima nepravilnosti pri zapošljavanju u javnom sektoru. Rezultati istraživanja bit će korišteni u svrhu identificiranja problema s kojima se državljani Bosne i Hercegovine susreću prilikom apliciranja na natječaje za zapošljavanje u javnom sektoru, bez obzira na razinu vlasti. Popunjavanje ankete je anonimno, a ukoliko ti je potrebna Besplatna pravna pomoć[…]

Projekt „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“ kao faktor lokalnog razvoja

Centar za građansku suradnju iz Livna u partnerstvu sa Udruženjem građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova održao je konferenciju za medije povodom završetka prve godine implementacije petogodišnjeg projekta „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“. Tom prilikom predstavljeno je devet podgrantova – projekata koji su realizirani u prethodnom periodu na području Livna, Tomislavgrada, Bosanskog Grahova, Kupresa, Posušja, Širokog[…]

Projekt „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“ kao faktor lokalnog razvoja u ŽZH i HBŽ-u

Centar za građansku suradnju iz Livna u partnerstvu sa Udruženjem građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova održao je konferenciju za medije povodom završetka prve godine implementacije petogodišnjeg projekta „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“. Tom prilikom predstavljeno je devet podgrantova – projekata koji su realizirani u prethodnom periodu na području Livna, Tomislavgrada, Bosanskog Grahova, Kupresa, Posušja, Širokog[…]

CGS LIVNO – Konferencija za medije povodom završetka prve godine implementacije petogodišnjeg projekta „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“.

Centar za građansku suradnju iz Livna u partnerstvu sa Udruženjem građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova održao je konferenciju za medije povodom završetka prve godine implementacije petogodišnjeg projekta „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“. Tom prilikom predstavljeno je devet podgrantova – projekata koji su realizirani u prethodnom periodu na području Livna, Tomislavgrada, Bosanskog Grahova, Kupresa, Posušja, Širokog[…]

Anketa o nepravilnostima pri zapošljavanju u javnom sektoru u BiH

Centar za građansku suradnju iz Livna provodi kratko istraživanje o oblicima nepravilnosti pri zapošljavanju u javnom sektoru. Rezultati istraživanja bit će korišteni u svrhu identificiranja problema s kojima se državljani Bosne i Hercegovine susreću prilikom apliciranja na natječaje za zapošljavanje u javnom sektoru, bez obzira na razinu vlasti. Popunjavanje ankete je anonimno, a ukoliko Vam je potrebna[…]