Informacija o broju aktivnih predmeta iz oblasti radnog prava na 11 općinskih i 4 kantonalna suda

Centar za građansku suradnju je u prethodnom periodu  proveo istraživanje u okviru projekta „Zajedno za radnička prava“ . Istraživanje je provedeno u suradnji sa općinskim sudovima: Livno, Mostar, Konjic, Čapljina, Široki Brijeg, Ljubuški, Bihać, Cazin, Sanski Most, Bosanska Krupa i Velika Kladuša. Na svih 11 općinskih sudova u 2022. godini evidentno je smanjenje broja aktivnih predmeta iz […]

Javni poziv za dodjelu grantova za provedbu projekata/inicijativa lokalnih organizacija civilnog društva – udruženja/ udruge/ nevladine organizacije

Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) implementira projekt „Participacija građana u lokalnoj upravi„ i poziva zainteresirane lokalne organizacije civilnog društva (neprofitne udruge/udruženja, NVO) na području općina Bosansko Grahovo, Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Grude, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg, Čapljina i Stolac da podnesu aplikaciju za dodjelu grantova za provedbu projekata bitnih za stanovnike i/ili korisnike organizacije.[…]

Održani sastanci sa mjesnim zajednicama i udrugama u 12 općina/gradova

U okviru projekta „Promicanje sudjelovanja građana u lokalnoj upravi“, Centar za građansku suradnju je održao sastanke u 12 općina/gradova: Stolac, Čapljina, Ljubuški, Široki Brijeg, Grude, Posušje, Tomislavgrad, Kupres, Livno, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar. Sudionici sastanaka su bili predstavnici/ce mjesnih zajednica, udruga/organizacija civilnog društva, predstavnici lokalnih uprava, mediji i zainteresirani građani i građanke. Teme o kojim se[…]

Koalicija sindikata i NVO: Potrebna reorganizacija i depolitizacija sindikata u Bosni i Hercegovini

U okviru projekta „Zajedno za radnička prava“ koji implementira Centar za građansku suradnju iz Livna uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra iz Švedske, održana su četiri kantonalna/županijska sastanka sindikata, i to u Kantonima 10/HBŽ, 1/USK, 7/HNŽ i 8/ŽZH. Sudionici su bili predstavnici sindikata Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava i članovi Mobilnog tima Koalicije te zainteresirani radnici/ce[…]

U Posušju i Livnu održane obuke iz poduzetništva, društvenog poduzetništva i pisanja biznis plana

Centar za građansku suradnju iz Livna u partnerstvu s Udruženjem građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova, u okviru projekta „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“ održao je dvije dvodnevne obuke iz poduzetništva, socijalnog poduzetništva i pisanja biznis/poslovnog plana. U Posušju je održana obuka za sve zainteresirane predstavnike/ce udruga i pojedince sa područja Županije Zapadnohercegovačke/Kanton 8, a u[…]

HBŽ/K10: Poziv građanima da potpišu peticiju za sprječavanje korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru

Centar za građansku suradnju iz Livna će u narednom periodu održati ulične akcije u Drvaru, Bosanskom Grahovu, Kupresu, Tomislavgradu, Glamoču i Livnu, u okviru projekta „Podrška uključivanju građana Kantona 10 u borbi protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru“. Teme uličnih akcija su informiranje stanovništva Hercegbosanske županije / Kantona 10 o odredbama pravnog okvira iz oblasti zapošljavanja u[…]

Poziv za sudjelovanje na obukama iz poduzetništva i društvenog poduzetništva za predstavnike/ce udruga i pojedince s područja ŽZH/K8 i HBŽ/K10

Centar za građansku suradnju iz Livna u partnerstvu s Udruženjem građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova, u okviru projekta „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“ organizira obuku iz poduzetništva, socijalnog poduzetništva i pisanja biznis/poslovnog plana. Jedna dvodnevna obuka će biti održana u Livnu za Kanton 10/Hercegbosansku županiju, a druga će biti održana u Posušju za Kanton 8/Zapadnohercegovačku[…]

Poziv za sudjelovanje na obukama iz poduzetništva i društvenog poduzetništva za predstavnike/ce udruga i pojedince s područja ŽZH/K8 i HBŽ/K10

Centar za građansku suradnju iz Livna u partnerstvu s Udruženjem građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova, u okviru projekta „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“ organizira obuku iz poduzetništva, socijalnog poduzetništva i pisanja biznis/poslovnog plana. Jedna dvodnevna obuka će biti održana u Livnu za Kanton 10/Hercegbosansku županiju, a druga će biti održana u Posušju za Kanton 8/Zapadnohercegovačku[…]

Predstavnice švedske organizacije ABF boravile u radnoj posjeti Centru za građansku suradnju u Livnu

U okviru projekta „Zajedno za radnička prava“ koji CGS implementira uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra, predstavnice švedske organizacije ABF, Mariana Emanuelsson i Camilla Mörberg,  boravile su u radnoj posjeti Centru za građansku suradnju u Livnu. Arbetarnas Bildningsförbund, skraćeno ABF, je nestranačko i neprofitno Udruženje za radničko obrazovanje osnovano 16. studenog 1912. godine u Švedskoj. Demokracija, raznolikost,[…]