Javni poziv za dostavljanje ponuda za organizaciju događaja i medijsku produkciju

Mreža za izgradnju mira provela je Istraživanje SOCIO-EKONOMSKE RAZVOJNE POTREBE LOKALNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI  Kako bi se pružila mogućnost građanima i poslovnoj zajednici da ukažu na svoje potrebe i interese, izvedeno je višegodišnje mapiranje koje je rezultiralo detaljnim uvidom u stanje razvoja 35 lokalnih zajednica u BiH. Koristeći se UN-ovim ciljevima održivog razvoja kao metodološkim okvirom, istraživanje je rezultiralo mapiranjem širokog spektra javnih politika, za koje su lokalne zajednice direktno ili posredno odgovorne.  Rezultati istraživanja su temeljni okvir usklađivanja resursa, prioriteta i aktivnosti usmjerenih ka ostvarenju dugoročnih ciljeva zajednice.

Agencija ili organizacija koja bude odabrana treba da kroz navedene aktivnosti obezbijedi promociju istraživanja i ukaže na različite probleme koje tretira analiza.

Aktivnosti

Medijska produkcija

  • Pet tekstova koji informišu o značajnim aspektima iz istraživanja. Tema trebaju biti osnovne teme istraživanja i rezultati koji trebaju biti razrađeni nizom izjava relvantnih osoba koje se bave tim temama, kako iz lokalne vlasti, tako i privrede i NVO-a, ali i drugih relevantnih izvora. Tekstovi trebaju da budu jasni, jednostavni za čitanje odnosno percepciju i da ukazuju na probleme te putem rezultata istraživanja i izjava sagovornika nude rješenja. Tekst mora da bude prije svega informativan, a blaga promocija može da bude samo prisutna kroz navođenja da je niz saznanja i potvrda urađeno u tom i tom istraživanja koje je finsirao taj i taj i slično.

Dužina tekstova treba biti od četiri do pet novinarskih kartica.

Tekstovi će biti objavljeni na web stranici Snaga lokalnog, a agencija treba da obezbijedi da se svaki tekst objavi na još dva medija koji imaju informativni ili društveno-ekonomski sadržaj.

  • Video priča trajanja 10 do 15 minuta koja treba da obradi značaj društveno-ekonomskog razvoja lokalnih zajednica. Povod za priču su takođe rezultati istraživanja što treba da se u prilogu provuče (ili u odjavnom telopu). Cilj je imati niz sagovornika različitih profilijencija (politika, ekonomija, civilno društvo, građani…) koji ukazuju na probleme, ali i nude rješenja.

Video priča će biti objavljena na web stranici Snaga lokalnog, a agencija treba da video objavi na još dva medija (web portal ili TV stanica) koji imaju informativni ili društveno-ekonomski sadržaj.

Video priča treba biti u full HD kako bi eventualno bila prihvatljiva i za TV stanice. 

Organizacija konferencije

Dvodnevna konferencija u Sarajevu na kojoj treba da bude predstavljeno istraživanje, izlaganja eksperata i mini tematske radionice. Zadatak agencije je:

  • Odabir hotela u okviru zadatih operativnih i finansijskih okvira
  • Regrutacija učesnika – ukupno 40 (predstavnici JLS, NVO sektora, medija, firmi koji djeluju na lokalnom nivou, akademske zajednice i drugih zainteresovanih strana)
  • Animacija medija koji će novinarski pokriti konferenciju (izjave za medije pred početak, ili na pauzi, konferencije)
  • Obezbjeđenje ugovora (honorari za predavače, putni troškovi…), faktura za hotel, osvježenje… (realizuje plaćanja Mreža za izgradnju mira). 

Ko se može prijaviti?

Pravna lica (agencije, organizacije, firme, koje se bave komunikacijama (PR, marketing, medijska produkcija…).

Apliciranje i dokumentacija

Ponude se šalju e-mailom na adresu radenko.udovicic@mreza-mira.net

Potrebni dokumenti koji se dostavljaju:

  • Ponuda koja može da bude u jednom dokumentu u PDF verziji gdje su aktivnosti i budžet, ili u dva dokumenta – narativni (word ili PDF) i budžet (excel).
  • Portfolio organizacije/agencije/firme sa kontaktima (e-mail, mobitel)
  • Rješenje o registraciji (skenirano)

Prije dostavljanja ponude potrebno je obavezno se registrovati u bazu korisnika na stranici Snaga Lokalnog https://organizacije.snagalokalnog.ba/public/.
U slučaju da ste već registrovani u bazi korisnika, nova registracija nije potrebna.

Rokovi

Konkurs je otvoren od 16.4. do 26.4. 2024. do 16.00 sati.

Aktivnost se izvodi: produkcija od 9.5. do 9.7. 2024;  konferencija, septembar 2024.

O Mreži za izgradnju mira:

Mreža za izgradnju mira je osnovana 2010. godine na inicijativu mirotvorki i mirotvoraca koji su odlučili ujediniti svoje snage na promociji pitanja izgradnje mira u Bosni i Hercegovini. Mreža je vodeća koalicija organizacija civilnog društva koja okuplja preko 250 članica širom Bosne i Hercegovine (BiH). Mreža pokreće, jača i povezuje mirovne inicijative i aktivnosti u BiH i regionu.

Naša vizija je stabilno društvo u kojem se ljudi međusobno poštuju i vjeruju jedni drugima gradeći zajedno trajan mir u BiH i regionu.

Više o Mreži za izgradnju mira saznajte na: www.mreza-mira.net.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Mreže za izgradnju mira vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.