Održana promocija knjige “Tehnike i metode rada savremenih javnih službi za zapošljavanje”

Danas (28. avgust 2020.) je u Sarajevu održana promocija knjige “Tehnike i metode rada savremenih javnih službi za zapošljavanje” koja predstavlja rezultat dugogodišnjeg rada i aktivnosti Projekta zapošljavanja mladih YEP usmjerenih na unapređenje efikasnosti javnih službi za zapošljavanje. Ovaj dokument predstavlja sublimaciju svih procedura, metodologija i dokumenata razvijenih od strane Projekta YEP, a koji je zahvaljujući podršci […]

Vodenica radi

Pored puta Bijeljina-Tuzla, na ulazu u Priboj stoji tabla sa obavještenjem: „Vodenica radi“. Na oko 56 kilometara dugog toka rijeke Janje, u selu Priboj kod Lopara, danas rade dvije vodenice čuvenog vodeničara Anđelka Delića čiji su preci bili također vodeničari. Koliko je stara vodenica?Na ovom mjestu bila je vodenica i prije 100 godina. Stari pričaju da je[…]

Besplatne psihoterapijske sesije i Poziv za učešće u istraživanju

U odgovoru na rastuće potrebe za podržavanjem nasih građana tokom ovog izazovnog perioda USPIT nudi besplatne psihoterapijske sesije i objavljuje Poziv za učešće u istraživanju. Udruženje za sistemsku praksu i terapiju – USPIT  Vas poziva  da učestvujete u istraživanju koje provodi Udruženje za sistemsku praksu i terapiju na temu prisutnosti anksioznosti (tjeskobe) i njen uticaj na svakodnevno[…]

Misli globalno i djeluj lokalno, s mladima, svaki dan!

Tema Međunarodnog dana mladih 2020. je angažiranje mladih za globalno djelovanje kojom se želi istaknuti na koji način učešće mladih na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini obogaćuje institucije i procese donošenja odluka. Istovremeno, ovogodišnji Međunarodni dan mladih postavlja pitanje kako se zastupljenost i angažman mladih u formalnim procesima donošenje odluka može poboljšati. Više na: http://mladi.org/v2/bs/resursi/riznica-znanja/vijesti/8600-misli-globalno-i-djeluj-lokalno-s-mladima-svaki-dan?fbclid=IwAR1iJ1foKZoT9_ugIdqVCJjraQ3dqIH7xelIg6Zxj-vUHhaWASKT-Ftg8gE

Poziv za učestvovanje u komentarima na tekst Metodologije Budžet za građane institucija BiH

U okviru priprema za izradu „Budžeta za građane“ institucija BiH, pripremljen je nacrt Metodologije za pripremu i publikovanje ovog dokumenta. Metodologija je namijenjena predstavnicima Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine u cilju pripreme i publikovanja dokumenta „Budžet za građane“. U cilju pripreme što kvalitetnije Metodologije, upućen je poziv predstavnicima nevladinih organizacija i ostalih zainteresovanih aktera da[…]

Prvi korak u pripremi dobrog projekta!

Razvoj se planira. Svaki projekt koji želimo pokrenuti ima svoj programski okvir i mora se ostvariti unutar njega. Da bismo osigurali horizontalnu i vertikalnu koordinaciju nužno je ostvariti vezu između politike, programa i projekta. U procesu planiranja razvoja svaka zemlja izrađuje svoje strateške dokumente kojima određuje područja ulaganja i oni moraju biti usklađeni sa strateškim dokumentima koji[…]

Svjetski dan smijeha

Smijeh je najbolji lijek – krilatica je s kojom je Indijac Madan Kataira 1998. utemeljio Svjetski dan smijeha koji se slavi dva puta godišnje, 10. januara i 2. maja. Znanstveno je dokazano da je smijeh najbolji lijek protiv mnogih bolesti, prvenstveno protiv stresa koji je u suvremenom načinu života u svakodnevnom porastu. Prvenstveni cilj Svjetskog dana smijeha[…]

Da li je karantin dobro vrijeme za strateško planiranje?

#MakeOver alat je namijenjen svim omladinskim organizacijama, udruženjima ili različitim neformalnim grupama koje rade s mladima. Lideri i ljudi odgovorni za strateški razvoj ovih organizacija, svim osobama u omladinskim organizacijama odgovornim za vođenje određenog tima, projekta ili zadataka. Svima koji bi željeli osnovati novu omladinsku organizaciju, neformalnu grupu ili udruženje. Više na: http://makeover-yo.org/?lang=bs

Vijeće Evrope promovira zaštitu ženskih prava na nacionalnom nivou

Vijeće Evrope je kreiralo internet stranicu  na kojoj su predstavljene redstavlja mjere i prakse koje su zemlje članice Savjeta Evrope uspostavile tokom krize da bi poboljšale uticaj na ženska prava. To uključuje  mjere za sprečavanje nasilja nad ženama, zaštitu žrtava i procesuiranje počinioca – kao i dostupne podatke i pokazatelje o rodno zasnovanom nasilju,  nasilju u porodici[…]