Direktne strane investicije u BiH manje za skoro 50% u odnosu na prošlu godinu

U nalazu Svjetskog izvještaja o konkurentnosti istaknuto je da strani investitori smatraju podržavajuće političko okruženje, stabilne makroekonomske pokazatelje i pogodan/predvidiv regulatorni režim najvažnijim faktorima za donošenje odluke o investiranju, čak više nego niske poreze, jeftinu radnu snagu i ulazne troškove ili, recimo, pristup prirodnim resursima. Također, istaknuto je da predvidljivost (pravna, poreska i td.) kao i transparentnost povećavaju povjerenje investitora i DSI tokove.

Iz Agencije za unaprjeđenje stranih investicija kažu da su im upravo gore pobrojano potvrdili i investitori koje je FIPA posjetila. 

To su svakako zajednički ciljevi koji bi doprinijeli i poboljšanju ukupne percepcije o Bosni i Hercegovini kao poželjne lokacije za investitore. Kako smo i ranije isticali, privlačenje stranih investicija je kompleksan i dugotrajan proces. Uz iskrenu opredijeljenost to je proces koji zahtjeva koordinaciju, veći angažman i saradnju svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini“, kazali su nam iz ove Agencije. 

U godini koja je na izmaku, a prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH za prvo polugodište, direktne strane investicije su iznosile 358,1 milion KM. 

” Sa procijenjenim zadržanim zaradama, za period od januara do juna 2020, direktne strane investicije su iznosile 358.1 miliona KM. Uz napomenu da su podaci podložni naknadnim revizijama, strana ulaganja u periodu I – VI 2020. su manja za – 45.8% u odnosu na isti period prethodne godine (u prvom polugodištu 2019. prema revidiranim podacima je bilo 660.9 miliona KM). U prvih šest mjeseci 2020. godine registrovana su ulaganja preko 20 miliona KM iz Austrije (84.2 miliona KM), Hrvatska (66.9), Turske (39.9), Nizozemske (37.5), Njemačke (36.2) i Slovenije (34.0)” pojasnili su nam iz FIPA-e. 

Govoreći o djelatnosti u okviru kojih je registrovano najviše direktnih stranih investicija u BiH, to su finansijske uslužne djelatnosti. 

” Više od  20 miliona KM, za prvih šest mjeseci 2020., uloženo je u finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova (121.8 miliona KM), trgovinu na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (84.2) i poslovanje nekretninama (43.2 miliona KM)“, kažu iz FIPA-e. 

Uticaj COVID-19 pandemije je evidentan u svim segmentima, a na žalost izražen je uticaj na privredni razvoj i privlačenje direktnih stranih investicija.

” Procjene UNCTADA su da će globalne strane investicije u 2020. godini biti manje do 40%, a negativne posljedice globalnih kretanja su očekivane i kod nas. Prema trenutno dostupnim podacima, očekivano smanjenje direktnih stranih investicija zbog COVID pandemije u Bosni i Hercegovini je potvrđeno i registrovano od četvrtog kvartala 2019. godine. Privlačenje stranih investitora, uz koordinaciju svih nivoa vlasti, zahtjeva i brzu prilagodbu zahtjevima tržišta. U trenutnim okolnostima, sa izazovima ograničenog ili otežanog kretanja ljudi i dobara, dio promotivnih aktivnosti se preusmjerava na elektronske medije i kontakte, korištenje web konferencija, e-mail korespondencije i slično. Uz podršku postojećim investitorima koji uspješno posluju u BiH, dobru saradnju sa dijasporom i uz povećanje aktivnosti na privlačenju novih investitora potrebno je u novonastalim okolnostima pokušati doprinijeti ublažavanju posljedica pandemije“, istakli su iz ove Agencije. 

akta.ba

Related Posts

Aktivizam mi je spasio život

Merima Osmanović, predsjednica Udruženja mladih „Trik“ Kalesija Kad je kao sedmogodišnja djevojčica doživjela nesreću u kojoj je pretrpjela udar struje, usljed čega je doživjela kliničku smrt i bila u komi 48 sati, sa procijenjenih 80% invalidideta niko u porodici, pa ni sama, nije vjerovala u svijetlu budućnost za sebe. Zbog ovog izrazito teškog perioda djetinjstva, Merima Osmanović […]

Projekat “Hollywood u svakom selu”

 Projekcijom filma okončan je projekat “Hollywood u svakom selu” podržan od Fondacije tuzlanske zajednice. U okviru projekta “Borba protiv pandemije Covid 19 kroz filantropiju i solidarnost” Udruženje mladih “Baum” pripremilo je i uz podršku Fondacije uspješno reliziralo online kampanju prikupljanja novca na platformi doniraj.ba. Projekat “Hollywood u svakom selu” bio je prilika da se filmska umjetnost približi[…]