WWF Adria : Otvoren poziv za prijavu malih grantova OCD u okviru projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude II

Otvoren je poziv za učešće na programu podrške organizacijama civilnog društva koji provodi WWF Adria, u okviru projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude II”.


Program je namijenjen lokalnim udruženjima/organizacijama koje doprinose zaštiti prirode i očuvanju zaštićenih područja u BiH a usmjereni su prema poboljšanju praćenja neodrživog korištenja prirodnih resursa u i oko zaštićenih područja.

Molimo vas da ovaj poziv proslijedite i drugim organizacijama sa kojima surađujete u vašem okruženju, u cilju poboljšanja zajedničkog djelovanja organizacija civilnog društva..

Poziv za prijavu projekata je otvoren od 21. decembra 2020. godine do 29. januara 2020. Trajanje projekata može biti od osam do dvanaest mjeseci, a moraju se završiti zaključno sa 1. martom 2022 godine.


Više informacija o pozivu možete pronaći ovdje. Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.