Završava Erasmus+, ali EU započinje novi program

Početkom decembra, tačnije 11.12.2020. godine, Evropska komisija je pozdravila politički dogovor između EU parlamenta i članica Evropske Unije o novom programu Erasmus Plus.

Tijekom posljednje tri decenije, sudjelovanje u Erasmus + programu potaknulo je osobni, društveni i profesionalni razvoj preko 10 miliona mladih ljudi. Novo programsko razdoblje imat će skoro dvostruki budžet i trajat će od 2021. do 2027. godine.

Erasmus + je prava uspješna priča i jedna od najuspješnijih inicijativa Evropske Unije. Od svog osnivanja 1987. godine, program se znatno proširio. Obuhvata sve sektore obrazovanja i obuke, počevši od obrazovanja u ranom djetinjstvu, formalnog obrazovanja, pa sve do stručnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Pored obrazovanja program posebnu pažnju posvećuje politikama prema mladima, radu s mladima, volontiranju i promociji sporta.

Novi dugoročni budžet EU i novi program Next Genration EU neće biti samo sveobuhvatniji i inovativniji, već i više digitalan i posvećen očuvanju okoliša i održivosti. Novim programom Evropska unija želi još više mobilizirati obrazovanje, treninge i obuke, mlade i promociju sporta. Nastavak programa posebno će podržati mlade i učenike s umanjenim mogućnostima, ponuditi mogućnosti za suradnju, poticaj inovacijama te promovirati digitalne i „zelene“ vještine među mladima.

Mladima nudi mogućnosti mobilnosti u svrhu učenja diljem Europe i izvan nje, a mladima i osobama koje rade s mladima mogućnosti razvijanja svojih interpersonalnih vještina, kao i povećanje zapošljivosti kroz različite oblike suradnje, osposobljavanja i umrežavanja unutar i izvan Evrope.

Nakon usvajanja dugoročnog budžeta EU program će započeti svoju provedbu. Trenutni Erasmus Plus program se završava sa kalendarskom 2020. ali je u području mladih veliki broj projekta produžen na narednu godinu zbog panedemije Covid-19.

Više info https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2317

mladi.org