Nova pravila za nezaposlene u RS: Od 1. marta počinje primjena novog pravilnika za dobijanje zdravstvenog osiguranja

Iz nevladinog sektora smatraju da je trebalo ostaviti više vremena za implementaciju novih pravila…

Panel diskusija pod nazivom “A gdje su moja socijalna prava?” održala se u srijedu popodne u Socijalno edukativnom centru u Banajluci.

Povod za ovu diskusiju je to što u Republici Srpskoj odnedavno postoji 17 kategorija osiguranika, odnosno osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje, preko Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Od 01. januara ove godine umjesto preko biroa, gotovo 86.000 građana ovo pravo ostvaruje direktno u Fondu zdravstvenog osiguranja, na osnovu novih propisa u RS.

S obzirom na to da nezaposlenost od 1. januara više nije osnov za prijavu na osiguranje, za svakog od njih pojedinačno će se utvrđivati novi osnov po kojem će ovi ljudi moći da budu zdravstveno osigurani.

Predviđeno je da će se lica bez prihoda utvrđivati posredstvom evidencija Poreske uprave RS, kao i da će Fond zdravstvenog osiguranja utvrđivati postojanje osnova da se osoba osigura kao član porodice ili član domaćinstva, te voditi evidenciju ovih ljudi.

Darko Marijanović, pravnik rekao je da je pitanje zdravstvene zaštite pitanje koje će u narednom periodu biti u fokusu, naročito sad kad je krenula promjena novih izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju u Republici Srpskoj.

“Dosta stvari je nejasno, po meni je pravilnik koji reguliše tu oblast vrlo šturo pripremljen, pa su ostale brojne nesjanoće. Sa pozicije nevladinog sektora mogu reći da izražavamo jednu dozu straha da će određene kategorije stanovništva kao što su povratnici, nezaposleni, korisnici socijalnih usluga u nekim slučajevima mogu biti uskraćeni za zdravstvenu zaštitu”, rekao je Marjanović. On dodaje da je veliki broj građana ostvarivao pravo na zdravstvenu zaštitu koristeći status nezaposlenog lica.

“Mislim da ni Poreska uprava ni Fond za zdravstveno osiguranje nisu dobro pripremljeni za ovaj posao i trebalo je ostaviti jedan duži period za implementaciju ovih novih propisa”, ističe Marijanović.

Foto: BUKA

Dragan Popović, savjetnik direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske istakao je da nova zakonska rješenja predstavljaja značajno unaprijeđenje socijalnih prava građana.

“Mi smo proširili prava građana ovim zakonskim rješenjima, a na drugačiji način regulisali osiguranje cijele kategorije stanovništva koja se nekada osiguravala kao nezaposlena. Sada se jasnije i čvršće štite prava određenih, prije svega, socijalnih i medicinski ugroženih kategorija stanovništva, a u odnosu na ranija rješenja proširujemo prava građana. Pri tome dobijamo jasnu sliku o strukturi osiguranih lica i određenih statusima u kojima se oni nalaze”, istakao je Popović.

Ističe da su ovim zakonskim rješenjem zaštitili najugroženije kategorije stanovništva.

“Osigurali smo djecu do 15-e, odnosno 26-e godine ukoliko su na redovnom školovanju bez obzira na status koji imaju, dodatno smo ojačali osiguranje djece u okviru pronatalitetne politike, jer su žene osigurane u cijelom procesu od planiranja porodice preko trudnoće do navršenih godinu dana djeteta. Zaštitili smo cijeli spektar osoba sa teškim oboljenjima, rijetkim i onkološkim oboljenjima. Uveli smo kategoriju osiguranja lica preko 65 godina što do sada nije bio slučaj. Ovo znači povećavanje prava, jer ćemo mi u odnosu na postojeći broj osiguranih lica preko Zavoda za zapošljavanje imati preko 30.000 novih osiguranih lica u kategoriji preko 65 godina”, pojasnio je Popović.

On je dodao da se suštinska promjena odnosi samo na procedure, koja je jednostavnija iako u ovom trenutku djeluje komplikovanije.

“Ljudi se sada prvi put prijavljuju po novoj proceduri koja podrazumijeva skupljanje određenih papira, a to se dešava samo prvi put. Svaki naredni put će biti jednostavniji. Zabuna je nastala zbog potvrda iz Poreske uprave, ali Fond i Popreska uprava od donošenja zakona i stupanja na snagu zakona nije imala dovoljno vremena da razradi tehničke mogućnosti pristupa velikog broja službenika Fonda bazama Poreske uprave. Sad je to u testnoj fazi i ubrzo će biti završeno, pa ćemo imati mogućnost da radnici Fonda na licu mjesta provjeravaju te podatke i građani više neće morati ići po te papire. Ali u ovom trenutku to ipak moraju raditi”, ističe Popović.

Milica Pralica ispred Oštre nule rekla je da je povod za ovaj panel bio Međunarodni dan socijalne pravde koji je obilježen 20. februara.

“Zbog novih izmjena kada je zdravstveno osigurane u pitanju i onoga što bi nas moglo očekivati u narednom perodu htjeli smo da organizujemo ovu panel diskusiju da se građani i građanke upoznaju koja su to njihova prava i kako mogu da ih ostvare”, rekla je Pralica.

Do 29. februara svi građani sa Zavoda sa zapošljavanje su osigurani. Nakon 29. februara lica koja nisu riješila status to mogu da uradilo bilo kad, jer procedura ostaje ista.

Izvor: Buka