Uspostavlja se Centar za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas zaključak kojim se prihvata Elaborat opravdanosti uspostave Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo, kao upravne organizacije u sastavu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.


Zaduženo je ovo Ministarstvo, kao i Ministarstvo pravde i uprave, te Ministarstvo finansija KS  da odmah, svako u okviru svog djelokruga rada,  pristupe realizaciji aktivnosti s ciljem formiranja Centra. To se između ostalog odnosi na  neophodne zakonske izmjene, te obezbjeđenje sredstava za nabavku opreme i  upošljavanje stručnih kadrova, kao i drugih uvjeta za rad Centra.


Zaključak Vlade je donesen na prijedlog Radne grupe koju su činili stručnjaci iz oblasti menadžmenta kvaliteta zraka, održivog ekonomskog okolišnog planiranja, te pravnici i osobe iz Ministarstva koje imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti, a koja je prethodno analizirala postojeće organizacione i kadrovske kapacitete Ministarstva, aktuelno stanje kvaliteta zraka i mjere koje se preduzimaju, te je razmatrala optimalni model organizacije kako bi se efikasnije djelovalo u ovoj oblasti.


Kako je istaknuto, provođenje strateških mjera na prevenciji i kontroli smanjivanja zagađenja zraka zahtijeva edukovane i stručne kadrove, koji raspolažu specifičnim znanjima i znaju koristiti savremene informatičke alate na prognoziranju i simuliranju zagađivanja zraka.


“Kantonalnim planom zaštite okoliša identifikovano je da je jedan od najvećih problema nedostatak adekvatne organizacione i kadrovske infrastrukture za bavljenje poslovima zaštite zraka. Iz tog razloga je predloženo da se ispita koji bi organizacioni model budućeg centra bio najadekvatniji kako bi se kontinuirano, uz upotrebu savremenih informatičkih alata i znanja, te korištenjem međunarodnih iskustava poboljšao ovaj segment rada Ministarstva”, kazao je resorni ministar Damir Filipović.


Kako je naveo, djelatnost Centra, između ostalog, bit će vođenje registra zagađivača zraka, izrada bilansa i vođenje registra emisija polutanata, istraživanje strujanja zraka zbog niskih sposobnosti samočišćenja atmosfere u sarajevskoj kotlini, analiza i statistička obrada podataka vezanih za monitoring zraka, izrada karte kvaliteta zraka za područje KS-a, procjena utjecaja zraka na zdravlje stanovništva, predlaganje sanacionih, kao i razvojnih mjera s obzirom da planovi razvoja moraju uključivati dimenziju zaštite okoliša i zraka. Centar će se baviti i organizacijom edukacija kako za institucije, tako i stanovništvo, kontinuirano će izvještavati javnost o kvalitetu zraka, predlagat će Vladi mjere u posebnim epizodama prekomjerne zagađenosti zraka…


“Prioriteti su statistička obrada do sada prikupljenih podataka o kvalitetu zraka, primjena kompjuterske mehanike fluida u cilju modeliranja strujanja zraka za potrebe urbanističkog planiranja kao i kampanja smanjenja gubitaka energije u  individualnim stambenim objektima, odnosno promjena načina loženja uz adekvatna uputstva, uspostavu savjetovališta i rad sa građanima, predavanje u školama, mjesnim zajednicama”, dodao je ministar.


Naglasio je da propisi o zaštiti zraka zahtijevaju vršenje velikog broja stručnih poslova, koji se moraju osigurati ili putem resornih ministarstava ili posebnih institucija.


“Nažalost, niti na nivou BIH niti Federacije, iako je bilo naznaka, nije realno očekivati osnivanje Agencije za zaštitu okoliša kao nezavisne stručne institucije, kao u svim zemljama iz regiona.  Ukoliko se situacija ne promijeni,  intencija je da Centar za upravljanje kvalitetom zraka u KS-u preraste vremenom u Kantonalnu agenciju za okoliš koja bi se mogla baviti stručnim poslovima u oblasti voda, zraka, zemljišta”, rekao je ministar Filipović.

Izvor: Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo