Nacrt Plana upravljanja Spomenikom prirode “Vrelo Bosne”

”Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji sa Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, putem firme ENOVA d.o.o. Sarajevo, obezbijedilo je izradu Plana upravljanja Spomenikom prirode ”Vrelo Bosne”, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (”Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13). Članom 156. Zakona o zaštiti prirode propisano je, da je prije utvrđivanja prijedloga plana upravljanja, organ uprave dužan provesti postupak javnog uvida. S tim u vezi, komentari, prijedlozi, sugestije i mišljenja na Nacrt Plana upravljanja Spomenikom prirode ”Vrelo Bosne” mogu se dostaviti na adresu ovog Ministarstva, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, najkasnije do 12.02.2020. godine.

PDF icon

nacrt_plana_upravljanja_spomenikom_prirode_vrelo_bosne.pdf

Izvor: Ministrastvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo