USAID izdvaja 8,8 miliona dolara za podršku zaštiti ljudskih prava u BiH

USAID BiH pokreće novi program za podršku zaštite ljudskih prava u BiH, USAID/INSPIRE, za koji će biti izdvojeno 8,8 miliona američkih dolara.Program je najavljen na online konferenciji kojoj su prisustvovali predstavnici državnih ministarstava, direktorica Misije USAID-a u BiH, Nancy Eslick, direktor programa USAID/INSPIRE, Jasmin Bešić, načelnici i gradonačelnici iz nekoliko lokalnih zajednica iz BiH, kao i neki od korisnika programa.

“U narednom periodu bit će nam potrebna sva moguća podrška od USAID-a i svih naših partnera kako bismo mogli realizovati ambiciozne ciljeve postavljene u akcionom planu za ravnopravnost LGBT lica, čije usvajanje očekujemo u prvom kvartalu naredne godine”, izjavio je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, gosp. Miloš Lučić i dodao da je ovaj akcioni plan prvi ovakve vrste izrađen u institucijama BiH.

Ministar Miloš LučićMinistar Miloš Lučić

Prisutnima na online konferenciji obratio se i stručni savjetnik za borbu protiv trgovine ljudima pri ministarstvu sigurnosti BiH, gosp. Sanin Prašović, koji je izjavio da trgovina ljudima predstavlja negativnu pojavu koja često ima karakteristike organizovanog kriminala. a ujedno je i teško kršenje ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim pravom i Ustavom BiH. Izrazio je veliku zahvalnost USAID-u na kontinuiranoj podršci u borbi protiv trgovine ljudima u BiH.

Kroz ovaj program USAID će raditi na osnaživanju građana i institucija vlasti kako bi unaprijedili sveukupnu zaštitu ljudskih prava, usluga i prilika za zaposlenje za najranjivije osobe u BiH. Glavni cilj programa je da svi nivoi vlasti prepoznaju i uključuju organizacije građanskog društva i građane kao neophodne i respektabilne partnere u razvijanju javnih politika. Program će pružiti tehničku podršku kako bi bili izgrađeni kapaciteti organizacija i bh. institucija, a kako bi pružali bolje usluge marginaliziranim građanima.

“Najranjivije grupe u BiH, kao što su pripadnici romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom i njihove porodice, ali i žene i djeca, kao i pripadnice i pripadnici LGBTIQ zajednica i dalje se suočavaju sa diskriminacijom i nedostatkom inkluzije. Trgovina ljudima ostaje jedan od najvećih izazova sa kojim se suočavaju vlasti u BiH. Bosna i Hercegovina je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za djecu i odrasle, koji su žrtve trgovine ljudima”, izjavila je direktorica Misije USAID-a u BiH, Nancy Eslick.

Nancy Eslick, direktorica Misije USAID-a u BiHNancy Eslick, direktorica Misije USAID-a u BiH

Glavne komponente Programa zaštite i promocije ljudskih prava su: dodjela grantova lokalnim organizacijama koje se bore protiv trgovine ljudima, koje promoviraju prava i dostojanstvo osoba s invaliditetom, pomoć lokalnim zajednicama da kreiraju održiv model koji će stimulirati formalno zapošljavanje ranjivih kategorija žena; LGBTQI osoba, te izgradnja kapaciteta USAID-ovih partnera, institucija i predstavnika vlasti da bolje štite prava onih građana koji su nedovoljno zastupljeni u javnosti.

“Američka agencija za međunarodni razvoj USAID započela je novi program u Bosni i Hercegovini. Program pod nazivom INSPIRE ili, na našem jeziku, INSPIRACIJA. Inspiracija za ovaj program USAID-u bili su vidljiv napredak u razvoju zajednica i pozitivne promjene kod ljudi koji su na marginama društva, a postignute u okviru USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG), koji traje od 2015. godine”, izjavio je direktor programa USAID/INSPIRE, gosp. Jasmin Bešić.

USAID/INSPIRE naslanja se na Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG), koji je u dosadašnjem petogodišnjem radu, ostvario značajne rezultate u vezi s unaprjeđenjem položaja marginaliziranih grupa.

Izvor: klix.ba