Webinar: Medijski odgoj djece

Fondacija „Mediacentar“ Sarajevo vas poziva da se prijavite na webinar na temu Medijski odgoj djece koji će biti održan 4.6.2020. od 14:00 do 16:00 sati, na platformi Zoom. Webinar je namijenjen lokalnim NVO koje su zainteresovane da razvijaju aktivnosti na polju medijske i informacijske pismenosti.  

O medijskom odgoju djece razgovarat ćemo s autoricama priručnika ˝Medijski odgoj predškolaraca˝: Zarfom Hrnjić Kuduzović, vanrednom profesoricom komunikologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, i Vesimom Čičkušić, doktoricom žurnalističkih nauka i višom asistenticom na Univerzitetu u Tuzli za užu naučnu oblast “Masovni mediji”. 

Na webinaru će biti obrađene sljedeće teme: 

Zašto i kako medijski opismenjavati djecu?

• učestalost korištenja medija među djecom

• mediji kao socijalizacijski faktor 

• potencijali i rizici korištenja medija Analiza crtanih filmova

• šta djeca uče iz crtića?

• kako razgovarati o crtanim junacima?

• otkud toliko nasilja u animiranim i drugim sadržajima za djecu?

• koji crtići su poučni? Dobre prakse medijskog opismenjavanja djece iz BiH, regiona i svijeta Igralište digitalnog doba

• prijedlozi za medijsko opismenjavanje djece 

• roditelji kao ciljna grupa za medijsko opismenjavanje 

Kako se prijaviti na webinar? 

Ukoliko ste zainteresovani/e za učešće na radionici, registrovati se možete ovdje.  Za praćenje radionica trebat će vam aplikacija ZOOM, besplatna verzija (basic), koju možete koristiti na računaru ili smart telefonu. Nakon registracije, na e-mail adresu ćete dobiti poveznicu putem koje ćete moći pristupiti događaju. 

Webinar se organizuje u okviru regionalnog programa ”Mediji za građane – građani za medije: Jačanje kapaciteta NVO za razvoj medijske i informacijske pismenosti na Zapadnom Balkanu’’, uz podršku Evropske komisije.    Regionalni program “Mediji za građane – građani za medije: Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj medijske i informacijske pismenosti na Zapadnom Balkanu” uz podršku Europske unije implementiraju partnerske organizacije Mediacentar Sarajevo, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni Inštitut, SEENPM.