WAVE Step Up Campaign POZIV ZA OMLADINSKE AMBASADORE/KE 2020

WAVE POZIV ZA OMLADINSKE AMBASADORE/KE 2020

Kako aplicirati? Kliknite na sledeći link koji vodi do aplikacije: https://forms.gle/oqVBrRAkCjJMssM68.
Link za poziv na engleskom: https://blog.wave-network.org/wave-call-for-youth-ambassado…

WAVE Step Up Campaign Dexi Stosic

U potrazi smo za drugom generacijom WAVE omladinskih ambasadora.
Od oktobra 2018, WAVE omladinski ambasadori podržavaju Step Up! kampanju u mobilizaciji i podsticanju mladih u podizanju svesti o kršenju ljudskih prava i nasilju nad ženama i devojčicama.
Želiš li da postaneš deo svesne, otvorene i kritičke vršnjačke grupe koja je strastvena u odbrani ženskih prava, osnaživanju žena i devojčica i u feminizmu?
Želimo da baš ti postaneš naš omladinski/a ambasador/ka!

WAVE mreža (https://www.wave-network.org/) je u potrazi za mladim i posvećenim aktivistima/kinjama i upućuje im poziv da postanu druga generacija omladinskih ambasadora/ki za WAVE Step Up! kampanju. Step Up! kampanja je projekat koji se sprovodi u čitavoj Evropi sa ciljem povećanja napora da se zaustavi nasilje nad ženama, podigne svesti o ovoj temi i zaštite žene i devojčice koje su preživele nasilje.

Grupa će se sastojati od 10 mladih iz država koje su uključene u Step Up! kampanju*.

Ukoliko:
• imaš od 18 – 27 godina i odlično se služiš engleskim jezikom;
• svestan/na si problema nasilja nad ženama i devojčicama i rasprostranjenosti tog problema;
• spreman/na da se aktivno uključiš, kao volonter, u grupu vršnjaka iz svih delova Evrope u sledeće 2 godine,
• spreman/na da razvijaš nove veštine i iskustva u polju ženskih prava,
• spreman/na da stvaraš sadržaje koji će privući ljude i pomogneš nam da proširimo važnu poruku među mladima.

Nudimo ti jedinstveno iskustvo za nastavak jačanja platforme koju je kreirala prva generacija ambasadora/ki i pretvaranje Step Up! kampanje u pokret i sistem podrške za druge mlade ljude širom Evrope.

Poziv je otvoren od 6. marta do 20. aprila 2020.

Kako aplicirati? Kliknite na sledeći link koji vodi do aplikacije: https://forms.gle/oqVBrRAkCjJMssM68.

Imena novih omladinskih ambasadora/ki biće objavljena u ponedeljak 25. maja 2020.

Zadaci i odgovornosti WAVE omladinskih ambasadora/ki:

• Doprinosi strateškom razvoju i praktičnoj primeni Step Up! kampanje
• Aktivno učestvuje u redovnim online sastancima grupe
• Pohađa online obuke i radionice
• Predlaže ideje, rešenja i aktivnosti koje se tiču uključivanja mladih u promociju nenasilja
• Predlaže i priprema postove za objavljivanje na društvenim medijima (Facebook, Instagram itd.) u skladu sa strategijom za društvene medije, sa informacijama o relevantnim događajima
• Redovno je u kontaktu sa koordinatorom/kom kako bi bili sigurni da su i ambasador/ka mladih i koordinatorka/or svesni onoga na čemu se radi i da su obe strane zadovoljne radom
• Trajanje angažmana je najmanje 12 meseci, maksimalno 24 meseca
• Očekivani angažman je oko 1-2 sata nedeljno. Nekada se može desiti da se angažovanje poveća, ali to se mora unapred dogovoriti sa svakim ambasadorom/kom mladih
• Uloga ambasadora/ke za mlade nije plaćena, ali nudi široke mogućnosti za razvoj veština, izgradnju znanja i razvoj aktivističkog načina razmišljanja.

* Države koje učestvuju u Step Up kampanji 2020. su: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Estonija, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Kosovo, Litvanija, Moldavija, Crna Gora, Severni Kipar, Poljska, Portugal, Rumunija, Srbija, Slovacka, Slovenija, Španija, Ukrajina i Vels.

Za dodatne informacije možeš pisati na e-mail: djordjevic.milica.90@gmail.com .

Leave A Comment