Vatrena Duga, rijedak prirodni fenomen

Izvor: Pixelizam

Prije svega, sam naziv ‘Vatrena Duga’ je varljiv, s obzirom da ovaj fenomen nema veze ni sa vatrom a ni sa klasičnom dugom. Njegov pravi naziv je cirkumhorizontalni luk ili okrugli horizontalni luk, a Vatrena Duga je samo dosta popularnije ime fenomena – jer liči i na vatru i na dugu.

Cirkumhorizontalni luk je optički fenomen – halo formiran u pločastim ledenim kristalima u cirus oblacima (vrsta visokih oblaka, poznatih i kao perjasto-pramenasti oblaci). Ovaj blistavi i prekrasni prikaz boja na nebu ovisi o više faktora, a ponajviše o geografskom položaju. Na primjer, u SAD-u se može vidjeti nekoliko puta ljeti – i to svake godine na istom mjestu, ali u srednjoj i sjevernoj Evropi je vrlo rijedak.

Jarke boje cirkumhorizontalnog luka se javljaju uglavnom u ljetnim mjesecima, kada je Sunce visoko na nebu, i kada njegova svjetlost prolazi kroz pločaste kristale u oblacima. Uslovi potrebni da “Vatrena Duga” formira su poprilično precizni i zahtjevni: Sunce mora biti na visini od 58 ° ili više, moraju postojati cirrus oblaci s pločastim ledenim kristalima, a sunčeva svjetlost mora proći kroz kristale leda pod određenim uglom.

Pored zahtjevnih prirodnih okolnosti, i sam položaj posmatrača je jako bitan: Vatrena Duga se ne može vidjeti na mjestima sjeverno od 55 °S ili južno od 55 °J. Na primjer, mogućnost da se fenomen pojavi na nebu iznad Londona traje ukupno 140 sati godišnje, dok je u Los Angelesu šansa mnogo veća – 670 sati.