Uskoro počinje djelovati Fond za odbranu novinara u Bosni i Hercegovini

Fond za odbranu novinara u Bosni i Hercegovini (Journalists Defence Fund – JDF), čija je uspostava u poodmakloj fazi, trebao bi osigurati efikasnu zaštitu medija i medijskih djelatnika u slučajevima tužbi, prijetnji, napada i drugih oblika kršenja slobode medija i slobode izražavanja u BiH.

Istaknuto je to danas na konferenciji za novinare u Sarajevu na kojoj su dosadašnje aktivnosti na uspostavi Fonda, koncept, njegove ciljeve i misiju predstavili predsjednik Udruženja ‘BH novinari’ Marko Divković, generalna sekretarka ovog udruženja Borka Rudić i prof. dr. Lejla Turčilo, koautorica strategije za uspostavu spomenutog fonda.

Kako je rečeno, ‘BH novinari’ i Linija za pomoć novinarima putem uspostave JDF-a namjeravaju razviti samostalan, sveobuhvatan, dugoročno održiv, nevladin i neprofitan mehanizam za pružanje pravne i drugih oblika pomoći medijima i novinarima u BiH.

Istovremeno, ocijenjeno je kako o urgentnosti djelovanja na tom planu, između ostalog, svjedoče sve češći slučajevi napada na novinare kao i kriminalizacija klevete putem Izmjena i dopuna Krivičnog zakonika RS, koje su stupile na snagu krajem augusta, ali i brojni drugi pokušaji gušenja medijskih sloboda u BiH.

Prema prezentiranim pokazateljima, na godišnjem nivou se za pomoć BH novinarima obrati 250 do 300 novinara iz cijele BiH, kojima trebaju različite vrste usluga.  

Fond će, stoga, prema nacrtu predstavljene strategije, korespondirati s iskazanim potrebama i pružati različite vrste usluga i profesionalne podrške, uključujući pravnu, psihološku i druge oblike pomoći novinarima i medijima u slučajevima fizičkih napada, ugrožavanja sigurnosti, te sudskih procesa koji se vode protiv njih.

Osim toga, spomenuti fond će biti angažiran na zagovaranju, poticanju jačanja i operacionalizaciji zaštitnih mehanizama i mreže podrške i pomoći, kako bi se novinarima omogućila brza i pod jednakim uslovima dostupna pomoć advokata i drugih pravnih/medijskih stručnjaka, te jačali kapaciteti za njihovu odbranu i poboljšala njihova sigurnost.

Jedan od njegovih zadataka bit će poticanje međunarodne saradnje i razmjene dobrih praksi odbrane novinara i medija, primjenjivih u Bosni i Hercegovini, uzimajući u obzir njene specifičnosti i lokalni kontekst, kao i podrška neovisnom i istraživačkom novinarstvu.

Fond za odbranu novinara u BiH bi, kako se očekuje, trebao u širem smislu doprinijeti unaprjeđenju medijskog okruženja i pravnog okvira u BiH, a time i podržati i pogodovati neovisnom, slobodnom i pluralističkom medijskom sistemu.

Usto, rečeno je i kako će ovaj fond biti dostupan svim novinarima u Bosni i Hercegovini, a ne samo članovima Udruženja BH novinari, nego svima onima kojima pravna, ili neka druga pomoć zatreba, pod jednakim uvjetima.

Fond za odbranu novinara u BiH bi, kako je najavljeno, trebao biti u funkciji već krajem ove ili početkom naredne godine, do kada bi trebalo okončati javne konsultacije koje prethode njegovoj uspostavi.

Konferenciju, na kojoj su predstavljeni i koncept uspostave spomenutog fonda i aktivnosti na tom planu, organizirali su Udruženje BH novinari i Linija za pomoć novinarima (FMHL), uz pomoć američke vlade, a u okviru USAID-ovog Programa podrške medijima (MEA) u BiH.

Izvor: akta.ba