USAID i deset lokalnih zajednica podržat će marginalizirane žene u pokretanju biznisa

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je kroz svoj Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) formirala zajedno sa deset bh. lokalnih zajednica fondove za podršku marginaliziranim ženama u razvoju biznisa.

Očekujemo da će svih deset jedinica lokalne samouprave dovoljno dobro promovirati javne pozive, te da će se prijaviti veliki broj biznisa. Važno nam je podržati one žene, buduće preduzetnice, kojima je ovaj vid podrškezaista potreban, istakao je Jasmin Bešić, direktor Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE).

“Marginalizirane žene su žene koje su žrtve nasilja, žene koje imaju dijete sa invaliditetom ili koje i same imaju neki oblik invaliditeta, samohrane majke, dugo nezaposlene mlade žene, žene koje dolaze iz ruralnih područja i sl. USAID/INSIRE u ovom krugu potpisao je ugovore sa 10 lokalnih zajednica za formiranje fondova u ukupnom iznosu od 630.000 KM”, istakao je Bešić.

Riječ je o udruženim sredstvima USAID-a i deset lokalnih zajednica, od čega ukupno 315.000 KM dodjeljuje USAID, te 315.000 lokalne zajednice u jednakom omjeru. Općine i gradovi koji učestvuju u kreiranju fondova su: Banja Luka, Banovići, Bosanska Krupa, Doboj, Gračanica, Han Pijesak, Kakanj, Kozarska Dubica, Ljubuški i Modriča.

Do sada je kroz raniji USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama podržano oko 200 biznisa, od čega je oko 75% i nakon nekoliko godina još aktivno.

Javne pozive za podršku marginaliziranim grupama žena u pokretanju i razvoju biznisa kroz istoimene fondove, jedinice lokalne samouprave raspisat će u septembru ove godine.

Izvor: klix.ba

Related Posts

Iskoristi bespovratna sredstva za ulaganja iz dijaspore u Gradu Gračanica

Iskoristi bespovratna sredstva i investiraj u Bosni i Hercegovini. U Gradu Gračanica otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava osobama iz dijaspore koje su već pokrenule ili žele pokrenuti biznis u Bosni i Hercegovini. Raspoloživi fond za podršku osobama iz dijaspore za pokretanje poslovnog poduhvata u Gračanici znosi 80.000 KM. Prosječan iznos zahtjeva sa kojim se može aplicirati za[…]