Udruženje za kulturu Kontrast raspisuje Konkurs/Natječaj za prijavu radova za objavljivanje prve zbirke mladi pisci Zeničko-dobojskog kantona

Uslovi:

1. Pravo učešća imaju učenici/e osnovnih škola od 6. do 9. razreda sa područja Zeničko-dobojskog kantona

2. Jedan učenik može poslati samo jedan rad na jednu od predloženih tema

3. Dužina teksta ne smije prelaziti tri kartice

4. Radove (poezija ili proza) pisati na teme:

  • Prijateljstvo je zvijezda koja pokazuje put
  • Ko bih bio ja u virtuelnom svijetu
  • Šta mi je drvo šapnulo
  • Pružimo jedni drugima ruke da zagrlimo našu planetu
  • Misterija školske biblioteke

Žiri će dodijeliti tri nagrade:

1. Prvu nagradu (zbirka i nagrada u iznosu od 150,00 KM)

2. Drugu nagradu (zbirka i nagrada u iznosu od 100,00 KM)

3. Treću nagradu (zbirka i nagrada u iznosu od 50,00 KM)

Izbor od pristiglih radova bit će objavljen u zajedničkoj zbirci. Autori čiji će radovi biti zastupljeni u zajedničkoj zbirci ustupaju pravo objavljivanja bez novčane nadoknade.

Ispod svakog rada potrebno je navesti: ime i prezime učenika/ice, broj telefona učenika/ice ili roditelja / staratelja, adresu stanovanja, naziv škole i razred.

Radove slati do 15. 2. 2021.  na e-mail: udruzenje.kontrast@gmail.com (sa naznakom: Konkurs Mladi pisci ZDK).

Rezultati će biti objavljeni do 25. 2. 2021.

Neblagovremeno pristigli radovi neće biti uzeti u razmatranje.

Nagrade će biti dodijeljene u periodu od 21. do 27. 3. 2021.

Projekat Mladi pisci Ze-do kantona finansira Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, Grad Visoko, Skula programs d.o.o. i mnogobrojna fizička lica koja su podržala projekat putem kampanje Mladi pisci Ze-do kantona.