Šema malih grantova (SGS) Covid19 – Mreža Iris

IRIS mreža, sa velikim zadovoljstvom, najavljuje nastavak Programa malih grantova (SGS) Covid19, koji će pružiti finansijsku podršku organizacijama koje su članice IRIS Mreže i djeluju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Cilj poziva je podržati članice IRIS Mreže u izgradnji kapaciteta u svrhu jačanja organizacija, unaprjeđenje pružanja odgovarajućih/potrebnih usluga korisnicima, kao i jačanje sposobnosti i vještina organizacija kao odgovor na pandemiju. Kako se članice IRIS mreže suočavaju sa izazovima COVID-19, a opterećenje usluga i resursa koje pružaju je ogromno, šema bespovratnih sredstava ovim pozivom poduzima proaktivne korake kako bi zaštitila članice Mreže, podržala njihove tekuće aktivnosti i pomogla im da se nose sa trenutnim poteškoćama na najbolji mogući način.

Šema malih grantova Covid19 otvorena je samo za organizacije članice IRIS Mreže iz 5 zemalja.

Ako imate projekat/ideju koji ispunjava zahtjeve programa malih grantova, pošaljite svoje prijedloge na iris@iris-see.eu najkasnije do 01.02.2021 u 17.00h, s naslovom mail-a: „Call for proposal for the Small Grants Scheme Covid19 – IRIS Networking”.

Više informacija o pozivu je dostupno u nastavku:

Aneks 1.1 Smjernice poziva

Dodatak 1.2 Obrazac prijave

Aneks 1.3. Opis projektnih aktivnosti/zadataka

Dodatne informacije su dostupne ovdje.