U.S. Mission to Bosnia and Herzegovina: Grant program međuetničkog pomirenja i omladinskih kampova

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, putem Ureda za javne poslove, sa zadovoljstvom objavljuje Obavijest o finansiranju (NOFO) za Interethnic Reconciliation and Youth (IERY) Camps Grants Program / Program međuetničkog pomirenja i omladinskih kampova (IERY) za podršku inicijativama s primarnim ciljem promocije izgradnje mira, promocije međuetničke i razmjene između zajednica,  saradnje  i  zajedničkih  projekata.

Tražimo projekte i inicijative koji omogućavaju mladima kontinuirani razvoj vještina koji će sarađivati zajedno najmanje 4 uzastopne noći u kampu s ciljem razvoja tolerancije i saradnje između etnički i geografski različitih zajednica Bosne i Hercegovine.

Projektni prijedlozi trebaju  uključiti  mlade  koji prethodno nisu imali pristup sličnim inicijativama, te pripadaju  barem  jednoj od  dvije specifične starosne grupe: a. uzrast 10-17 godina ili  b.  Uzrast 18-25 godina. Ambasada  pozdravlja  sve inovativne  projektne prijedloge koji  imaju  za  cilj  promoviranje  međuetničkog  angažmana, pomirenja i saradnje između mladih iz različitih etničkih grupa.

Prioritetne teme

 • Inicijative na područjima nauke, preduzetništva i zapošljavanja mladih koje povezuju razdvojene zajednice: Okupljanje susjednih ili obližnjih zajednica koje su od rata imale malo kontakta radi poboljšanja zapošljavanja mladih kroz razvoj vještina.
 • Podijeljeno obrazovanje/Dvije škole pod jednim krovom: Rad sa roditeljima i učenicima u školama duž entitetskih/etničkih linija na rješavanju pitanja koja učenike dijele po etničkoj osnovi. Ovi bi projekti trebali pomoći uklanjanju prepreka integracije u obrazovanje.
 • Vraćanje dostojanstva žrtvama rata: projekti koji uključuju mlade u aktivnosti koje su usmjerene ka vraćanju dostojanstva žrtvama rata i preživjelima seksualnog nasilja i/ili logorima iz svih etničkih grupa.
 • Projekti koji se bore protiv dezinformacija: Okupljanje mladih iz različitih etničkih grupa kako bi se razvilo kritičko mišljenje, medijska pismenost u borbi protiv dezinformacija.
 • Marginalizovane grupe: Projekti koji promoviraju saradnju između marginalizovanih manjinskih grupa iz različitih etničkih grupa, uključujući (ali ne ograničavajući se na) raseljene osobe, osobe s invaliditetom, socijalno i ekonomski ugrožene osobe, LGBT osobe, Rome i druge.

Dodatne informacije o finansiranju

 • Period implementacije projekta: 12 mjeseci;
 • Broj predviđenih grantova: Najmanje 5, ovisno o iznosu dodijeljenih grantova;
 • Iznosi grantova: Grantovi mogu biti u iznosima od 5.000 do 50.000 USD;
 • Ukupna raspoloživa sredstva za finansiranje: 250.000 USD.

Kriteriji

 • Ko se može prijaviti: Nevladine, neprofitne organizacije (uključujući think tanks, organizacije civilnog društva), obrazovne i kulturne institucije i neovisni mediji sa sjedištem i legalno registrovani u Bosni i Hercegovini. Američke ili druge državne organizacije i pojedinci ne mogu aplicirati za bespovratna sredstva u okviru ovog programa. Grantovi se uglavnom dodjeljuju samo organizacijama.
 • Ostali kriteriji: Sve organizacije moraju imati DUNS broj i važeću registraciju na SAM.gov kako bi njihovi projektni prijedlozi bili finansirani.
 • Projektni prijedlozi prethodnih korisnika grantova: Organizacije  mogu  podnijeti samo jedan projektni prijedlog i trebaju odabrati da li se prijavljuju za Omladinske kampove za međuetničko  pomirenje  ili Male grantove za među etničko pomirenje i mlade. Ne možete se prijaviti na oba poziva.

Rok za slanje projektnih prijedloga: 5. mart 2021. godine

Za više informacija i originalni tekst poziva na engleskom jeziku posjetite https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=331215