U Livnu održane dvije edukacije za osnaživanje kapaciteta lokalnih medija i novinara/ki

Kao rezultat istraživanja koje je Centar za građansku suradnju proveo u suradnji s lokalnim medijima s područja 12 općina/gradova iz HBŽ/K10 i ŽZH/K8 te Stoca i Čapljine, prioritet je stavljen na osnaživanje kapaciteta lokalnih medija i novinara/ki.

Menadžmenti medija su prilikom sudjelovanja u istraživanju istaknuli potrebu za jačanjem resursa, kapaciteta ali i proširenjem izvora financiranja što bi omogućilo veću neovisnost i neometan rad i funkcioniranje te je i istaknuta potreba za dodatnim edukacijama za novinare/ke.

Prva edukacija za medije i novinare/ke održana je temu istraživačkog novinarstva, a predavač je bio Amarildo Gutić, novinar online magazina Žurnal s bogatim iskustvom rada u medijima te višestrukim nagradama za svoj doprinos novinarstvu na ovim područjima.

Kroz ovu edukaciju naglasak je stavljen na istraživačke teme, određivanje potreba i uočavanje problema zajednice, istraživanje na terenu, prikupljanje relevantnih podataka, obrada prikupljenih informacija te prezentacija rezultata javnosti.

Predavač je kroz interaktivnu radionicu i vlastite primjere istraživačkih priča te njihovog nastajanja prenio sudionicima edukacije kako izgleda proces gradnje jedne istraživačke priče te trikove kako prikupiti informacije i dokaze za istu.  Sudionici/ce su se kroz diskusiju uključivali te dijelili vlastita iskustva po pitanju rada u medijima.

Edukatorice na drugoj radionici za lokalne medije i novinare/ke su bile Mirela Porobić i Tatjana Udovičić iz Centra za razvoj medija i analize s velikim iskustvom apliciranja i vođenja projekata. Tema radionice je bila pisanje projekata za medije te gdje pronaći programe podrške.

Kroz teoretski dio radionice razgovaralo se o načinju apliciranja, obrascima te mogućim preprekama na koje mediji mogu naići pri apliciranju na javne pozive. Edukatorice su prezentirale pregled aktualnih javnih poziva na koje mogu aplicirati mediji.

U drugom dijelu radionice sudionici/ce su kroz praktični primjer mogli primijeniti stečeno znanje, te su u grupnom radu imali priliku raditi na projektnim idejama i popunjavanju aplikacijskih obrazaca za apliciranje na jedan od trenutno otvorenih javnih poziva za medije.

Edukacije su održane u okviru projekta „Promoviranje participacije građana u lokalnoj upravi“ koji implementira Centar za građansku suradnju a podržava Nacionalna zaklada za demokraciju (NED).