Sveobuhvatna studija o filantropiji u Bosni i Hercegovini: Stanje filantropije u Bosni i Hercegovini

Istraživanje predstavljeno ovom publikacijom je inicijativa Udruženja Mreža za izgradnju mira u okviru projekta USAID Snaga lokalnog: Projekat podrške lokalnim resursnim organizacijama.

Riječ je o sastavnom dijelu petogodišnjeg projekta Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) vrijednom 12 miliona dolara, pokrenutim s ciljem osnaživanja lokalnih zajednica Bosne i Hercegovine.

Kroz pomoć i podršku lokalnim zajednicama projekat razvija kapacitete koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa.

Uz Mrežu za izgradnju mira, partnerske organizacije na projektu su Centar za građansku suradnju Livno (CGS Livno), Institut za razvoj mladih KULT, Fondacija tuzlanske zajednice i Fondacija Mozaik .

Ova publikacija predstavlja prvi dio sveobuhvatne studije o filantropiji s ciljem presjeka postojećeg stanja, formulisanja preporuka za razvoj filantropskog ekosistema i postavljanja indikatora za njegovo dalje praćenje.

S obzirom da je riječ o fenomenu koji oduvijek postoji ali se tek odnedavno istražuje i praktikuje u kontekstu civilnog društva Bosne i Hercegovine, predmet istraživanja je postavljen široko. Prikupljanje podataka sprovedeno je kombinovanjem metoda anketiranja, intervjuisanja i analize sadržaja.

U periodu od 25.2.2023. do 28.4.2023. sprovedeni su intervjui s reprezentativnim predstavnicima populacije javnog mnjenja, društveno odgovornih kompanija i organizacija civilnog društva. Intervjui su dopunjeni analizom sadržaja svih prethodnih javno dostupnih istraživanja.

Namjera projektnog tima je da nalaze dobijene ovim istraživanjem iskoristi kao osnovu za dizajniranje drugog dijela sveobuhvatne studije koje će umjesto horizontalnog ispitivanja svih aktera filantropskog ekosistema biti usmjereno na vertikalno ispitivanje samo odabranih aspekata filantropije.

Kliknite ovdje da preuzmete izvještaj.

Preporuke i zaključci_Stanje filantropije u BiH