Na Malom sajmu filantropije predstavljene 22 organizacije i fondacije

USAID projekat Snaga lokalnog Projekat podrške lokalnim resursnim organizacijama, koji implementira Udruženje Mreža za izgradnju mira organizovao je Mali sajam filantropije u Sarajevu koji je okupio 22 organizacije i fondacije iz cijele Bosne i Hercegovine koje su imale prilike predstaviti svoje projekte i rezultate svog rada. Ovo je prvi sajam ovog tipa održan u Bosni i Hercegovini.

Cilj Malog sajma filantropije je predstavljanje i međusobno povezivanje i umrežavanje filantropskih projekata koji unapređuju zajednicu, kao i filantropskih aktivnosti koje podržavaju takve projekte, a koje provode nevladine organizacije i podržavaju lokalni biznisi i individualni filantropi_kinje, koje daruju svoje vrijeme, znanje, finansijska i materijalna sredstva – za dobrobit zajednice.

Mali sajam filantropije – dobročinstva, prilika je za sve koji žele napredak lokalnih zajednica i bh. društva, da se okupe u činjenju dobra i predstave svoje rezultate i planove.

U okviru Malog sajma filantropije bili su dostupni i rezultati Sveobuhvatne studije o filantropiji u Bosni i Hercegovini sa preporukama za dalji razvoj filantropskog ekosistema.

Cilj USAID Snaga lokalnog Projekta, koji provodi Udruženje Mreža za izgradnju mira je jačanje lokalnih zajednica te ima za cilj revitalizaciju lokalnih zajednica i razvoj multisektorske saradnje između svih društvenih aktera.

Kroz pomoć i podršku zajednicama u BiH, USAID Snaga lokalnog nastoji razviti kapacitete koji će omogućiti održivi rast, povećati građanski angažman i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa. 

Snaga lokalnog je petogodišnji program Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).Više informacija dostupno je na web stranici www.snagalokalnog.ba