Sindikati moraju biti ujedinjeni u borbi za prava radnika/ca

Centar za građansku suradnju održao je u Livnu sastanak Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava na teme: „Komunikacija na relaciji sindikati-poslodavci u javnom sektoru – kolektivno pregovaranje i utišavanje sindikalnog rada“; „Stanje u sindikalnim organizacijama na lokalnoj i drugim razinama (pasivnost i osipanje članstva, sukobi unutar sindikalnih organizacija)“ i „Solidarnost i jedinstvo u sindikatima USK, HBŽ, ŽZH i HNK/HNŽ (nedostatak sindikalnog jedinstva i solidarnosti)“.

U okviru Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava, CGS u suradnji sa sindikalnim liderima, povjerenicima i članovima kontinuirano radi na osnaživanju, edukaciji i unaprjeđenju položaja sindikata i poboljšanju statusa sindikalnog pokreta na području USK, HBŽ, ŽZH i HNK/HNŽ.Predstavnici sindikata iz navedenih kantona/županija osvrnuli su se na probleme na koje nailaze u sindikalnoj borbi i pregovaranju bez obzira na zemljopisni položaj.

Prava radnika/ca i svakodnevna borba sindikata za ostvarivanjem boljih prava zajednička je vodilja svima, ali položaj radnika/ca i sindikata tema je koja se tiče svake osobe koja je u radnom odnosu, bez obzira je li zaposlen/a u javnom ili privatnom sektoru i je li član sindikata ili nije.

Svi radnici/ce su u istom položaju u odnosu na zakon i na socijalne partnere u kolektivnom pregovaranju, ali je samo sindikat zakonski mehanizam za sudjelovanje u procesima donošenja odluka koje će naposljetku imati utjecaj na svakoga radnika/cu.

Postojeći sindikati moraju preuzeti odgovornost, ohrabrivati i poticati na osnivanje sindikata tamo gdje to još nije učinjeno, posebno u privatnom sektoru čiji su zaposlenici/ce najizloženiji kršenju radničkih prava.

Sindikati, također, moraju biti ujedinjeni i zauzeti jasan i odlučan stav prema članovima i prema onima koji to nisu, a posebno prema poslodavcima, javnosti i vladajućim strukturama kako bi uspostavili sindikalno jedinstvo i solidarnost te međusobno razumijevanje u svrhu rješavanja zajedničkih problema, a sa istim ciljem, a to su bolja radnička prava.

Centar za građansku suradnju od 2012. godine provodi projekt besplatne pravne pomoći kroz koji je dosad pruženo više od 4500 pravnih savjeta radnicima/cama i sindikatima koji imaju problem s ostvarivanjem prava iz radnoga odnosa. Besplatna pravna pomoć i savjetovanje dostupni su svakog utorka i četvrtka od 11:00 do 14:00 sati (prostorije Centra za građansku suradnju u Livnu – zgrada Livnoputova), kao i putem e-maila: bpp.cgs@gmail.com ili na broj telefona 034/202-770.

Sastanak Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava održan je uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra.

cgslivno.org

Related Posts

Pravovremena adaptacija, ulaganje u ljudstvo i interne procese vodilja napretka Agora centra

U ulici Maršala Tita na broju 109 u Tuzli nalazi se Društveno edukativni centar Agora – nezaobilazna destinacija namijenjena druženju, edukaciji i profesionalnom usavršavanju iz oblasti stranih jezika, informatike, programiranja i drugih specifičnih programa koje mogu pohađati svi zainteresovani bez obzira na godine i prethodno obrazovanje. Ističući važnost neformalne edukacije i neprestanog učenja tokom života, edukativne programe Agora centra […]

Konferencijom „Youth Inspiration Academy“ obilježen Međunarodni dan volontera

Simbolično na Međunarodni dan volontera, svečanom dodjelom priznanja ˝Junak/junakinja svoje zajednice 2021˝ zatvorena je ovogodišnja ˝Youth Inspiration Academy“, koju je za mlade sa područja Tuzlanskog kantona organizovala Fondacija tuzlanske zajednice. I ove godine, u periodu od 01. do 05. decembra u prostorijama Centra za Kulturu Tuzla, mladi su imali priliku učestvovati u edukativnim radionicama usmjerenim na njihov[…]