Saopćenje za javnost: Javni poziv organizacijama i udruženjima građana proisteklim iz OOR 92-95

Grad Zenica je putem Službe za boračko – invalidsku zaštitu objavio javni poziv organizacijama i udruženjima/udrugama građana proisteklim iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, registrovane za djelovanje na području Zenice, da dostave prijedloge projekata iz oblasti kulture, sporta, historije i socijalne zaštite.

U Budžetu Grada Zenica za 2023. godinu na planiranoj poziciji „Transferi za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije“ opredijeljen je iznos od 250.000 KM.

„U odnosu na istu poziciju 2022. godine, planirana sredstva su veća za 50.000 KM. Želja Gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem je da se projektima obuhvati što veći broj udruženja, odnosno građana. Afirmacija i promovisanje historijskih vrijednosti, očuvanja i njegovanja tradicije, ugleda i interesa javnosti, njegovanje tradicije i kulturne baštine BiH i naših naroda, socijalna rehabilitacija, resocijalizacija i briga o osobama koje zbog fizičkih ili drugih posebnih potreba nisu u stanju brinuti same o sebi, kao i edukacija boračke populacije sa području grada Zenica. Od prošle godine na insistiranje gradonačelnika Kasumovića, značajnija sredstva se izdvajaju za projekte kojima se ekonomski jačaju porodice koje pripadaju boračkoj populaciji”, kazao je Armin Mujkić, vršilac dužnosti pomoćnika gradonačelnika.

U 2022. godini na javni poziv Službe za boračko – invalidsku zaštitu Grada Zenica prijavilo se 13 organizacija i udruženja/udruga, a realizovana su ukupno 24 projekta. Tekst javnog poziva objavljen je na službenoj stranici Grada Zenica, a rok za predaju aplikacija je petak 31.03.2023. godine u 16,00 sati. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada, https://www.zenica.ba/.

Izvor: zenicablog.com