Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta ReLOaD2

Općina Novo Sarajevo u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), raspisuje Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)”.

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva/nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa tematskim oblastima dodatno usaglašenim na Javnoj raspravi održanoj 06.03.2023. godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Cjelokupan tekst Javnog poziva, te kompletna projektna dokumentacija u kojoj se nalaze uputstva za ispunjavanje iste, mogu se preuzeti na web stranici: www.ba.undp.org, kao i NA KRAJU OVOG TEKSTA.

Rok za predaju projektnih prijedloga je 19.04.2023. godine do 15 sati.

Kompletna projektna dokumentacija se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku.

Svi projektni prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati putem protokola Općine Novo Sarajevo sa naznakom „Za ReLOaD2 projekat“.

Projekat “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2”, finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Novo Sarajevo.

Smjernice za aplikante Opcina Novo Sarajevo

1. Projektni prijedlog

2. Pregled budzeta_proracuna

3. Matrica logickog okvira

4. Plan aktivnosti i promocije

5. Administrativni podaci o aplikantu

6. Finansijska identifikaciona forma

7. Izjava o podobnosti

8. Izjava o dvostrukom finansiranju

9. Izjava o partnerstvu

10. Lista za provjeru

11. Ciljevi odrzivog razvoja_compressed

Cjeloviti tekst javnog poziva

Najčešća pitanja sa odgovorima

Izvor: novosarajevo.ba