Prve licence za Euro Velo inspektore u BiH

Prethodne sedmice, 9. i 10. aprila, u Briselu je održano testiranje za inspektore Euro Velo međunarodnih biciklističkih ruta. U međunarodnoj grupi od oko 35 aplikanata, ispred Centra za životnu sredinu Tihomir Dakić i Dragan Kabić dobili su licence – prve u Bosni i Hercegovini.

Testiranje se sastojalo od pismenog i praktičnog dijela, a čemu je prethodilo i zajedničko i grupno rješavanje najčešćih problema sa kojima se inspektori sureću, kao i praktična zajednička vježba na primjeru Euro Velo 5 rute, na dionici Hale-Brisel.

Licenciranje Euro Velo ruta bazira se na upotrebi ECS metodologije (European Certification Standard), koja je primjenjiva i za druge biciklističke rute koje nisu dio Euro Velo mreže (kao npr. rekreativne opštinske ili državne turističke biciklističke rute).

Euro Velo rute su međunarodna mreža biciklističkih ruta/koridora dužine od preko 92.000km, a koje povezuju evropske države u cilju kako razvoja cikloturizma – tako i omogućavanja rekreativnog i lokalnog kretanja biciklom na svojim dionicama.

Centar za životnu sredinu od oktobra 2023. godine je nacionalni Euro Velo koordinator za Bosnu u Hercegovinu (prethodno je bio nacionalni ,,focal point’’ za razvoj Euro Velo ruta), a licence za sertifikovanje Euro Velo ruta poslužiće u narednom periodu za rad na razvoju kako Savske rute kao Euro Velo 18, tako i za razvoj državnih biciklističkih ruta unutar Bosne i Hercegovine.

Izvor: czzs.org