Projekat Bio Awaking: rješavanje ekoloških izazova kroz bioart

Asocijacija Greenways iz Mrkonjić Grada, u saradnji sa Udruženjem građana Reaktor i Centrom za promociju nauke iz Srbije, Institutom Kersnikova iz Slovenije i Univerzalnim istraživačkim institutom iz Hrvatske, pokreće projekat Bio Awaking.

Ovaj projekat je osmišljen kao inicijativa koja okuplja širu stručnu, umjetničku i aktivističku zajednicu čiji je cilj da se, putem edukacije, inovacija i zajedničke saradnje, doprinese rješavanju ekoloških izazova kroz bioart. Serijom događaja, studijskih posjeta i umjetničkih izložbi, ovaj projekat želi da podstakne dijalog, aktivno učešće i donese inovativne pristupe u rješavanju ekoloških izazova današnjice.

Centralni dio dvogodišnjeg projekta je Bio Art Forum u Novom Sadu, koji će se održati od 16. do 19. maja, gdje će se tokom tri konferencijska dana voditi stručni razgovori, interaktivne radionice i diskusije o perspektivama i izazovima bioarta. Nakon foruma, biće održane i dvije “uradi sam” onlajn bioart radionice u maju 2024. i januaru 2025. Učesnici će imati priliku da kreiraju kućne laboratorije i da unaprijede vještine koje podržavaju očuvanje prirodne sredine.

Planirane su i dvije studijske posjete Institutu Kersnikova u Ljubljani i Univerzalnom istraživačkom institutu u Dubrovniku tokom juna ove i marta iduće godine. Ove posjete pružiće učesnicima jedinstveno iskustvo u oblasti bioumjetnosti i održivosti, tokom kojih će se istraživati procesi analize, gajenja i kreativne upotrebe biomaterijala u stvaranju umjetničkih instalacija.

Prijave će biti otvorene za sve zainteresovane putem javnog poziva, uz posebnu pažnju posvećenu kandidatima koji su aktivni u oblasti ekološke održivosti i biomaterijala.Dodatno, radionice Mobilne laboratorije u septembru 2024. i junu 2025. godine, predvođene iskusnim biotehnolozima i naučnicima, omogućiće učesnicima praktično iskustvo u radu sa biomedijima i laboratorijskim protokolima, istražujući zanimljive i praktične aspekte nauke.

Umjetnička djela koja proizlaze iz ovog projekta biće predstavljena u septembru na festivalu Kaleidoskop u Novom Sadu i sljedeće godine u julu na Outdoor festivalu Pecka.Bio Awaking je podržan kroz EU program Kreativna Evropa.

Izvor: ba.ekapija.com