Preporuka: Za oboljele od šećerne bolesti i sve ostale

Udruženje oboljelih od šećerne bolesti Bužim

Preporuka:

Za sve oboljele od šećerne bolesti i ostale

Korona virus(COVID-19) i šećerna bolest

Kako je šećerna bolest kronična bolest, razumljiva su pitanja i zabrinutost oko infekcije COVID-19. Osobe sa šećernom bolešću odnosno oboljeli od šećerne bolesti, a posebno stariji od 65 godina i oni koji imaju lošu regulaciju glikemije, imaju povećan rizik od nekih infekcija i često mogu imati lošije ishode.Također znamo da svaka akutna bolest može uzrokovati pogoršanje regulacije šećerne bolesti. Korona virus može izazvati teže simptome i komplikacije kod ljudi koji imaju šećernu bolest, jednako kao i kod starijih ljudi, bolesnika s drugim kroničnim stanjima. Zato ovim putem zamoljavam osobe sa šećernom bolešću pa i ostale da OSTANU KOD KUĆE da se ne kockaju sa svojim zdravljem kojeg i tako nemamo previše. Koronu ćemo pobijediti samo ako budemo složni i držali se uputa i savjeta svoji doktora i krizni štabova.  

Na kraju Vas selamim  “zajedno smo jači”    

Mirsad Salkić,predsjednik udruženja