Preporuka: Za oboljele od šećerne bolesti i sve ostale

Udruženje oboljelih od šećerne bolesti Bužim

Preporuka:

Za sve oboljele od šećerne bolesti i ostale

Korona virus(COVID-19) i šećerna bolest

Kako je šećerna bolest kronična bolest, razumljiva su pitanja i zabrinutost oko infekcije COVID-19. Osobe sa šećernom bolešću odnosno oboljeli od šećerne bolesti, a posebno stariji od 65 godina i oni koji imaju lošu regulaciju glikemije, imaju povećan rizik od nekih infekcija i često mogu imati lošije ishode.Također znamo da svaka akutna bolest može uzrokovati pogoršanje regulacije šećerne bolesti. Korona virus može izazvati teže simptome i komplikacije kod ljudi koji imaju šećernu bolest, jednako kao i kod starijih ljudi, bolesnika s drugim kroničnim stanjima. Zato ovim putem zamoljavam osobe sa šećernom bolešću pa i ostale da OSTANU KOD KUĆE da se ne kockaju sa svojim zdravljem kojeg i tako nemamo previše. Koronu ćemo pobijediti samo ako budemo složni i držali se uputa i savjeta svoji doktora i krizni štabova.  

Na kraju Vas selamim  “zajedno smo jači”    

Mirsad Salkić,predsjednik udruženja

Leave A Comment

Related Posts

Drugi javni poziv za prijave lokalnih ekoloških akcija

U okviru trogodišnjeg projekta “Misli o prirodi” koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz potporu Švedske, Udruženje građana Fojničani (UGF), u suradnji i uz podršku općina Maglaj, Usora, Zavidovići i Žepče, raspisuje: Drugi javni poziv za prijave lokalnih ekoloških akcija na području navedenih općina koje pokriva “Eko HUB Maglaj”. U okviru ovog drugog, od ukupno […]

[Bosna i Hercegovina] Otvoren konkurs za program “Fondacija našeg kraja”

Trag fondacija, uz podršku fondacije C.S. Mott i Porticus fondacije, pokreće program “Fondacija našeg kraja – zajednica se pita!” sa ciljem da podstakne osnivanje lokalnih fondacija u Bosni i Hercegovini.  Konkurs “Fondacija našeg kraja” osmišljen je kao inkubator za lokalne fondacije, koji će vam pružiti informacije, mentorstvo, poznanstva, a nakon samostalno prikupljenog prvog fonda, i dodatna finansijska sredstva[…]