Pitanja upućena premijeru Fadilu Novaliću od strane Ženske mreže BiH

Poštovane/i,

U ime Ženske mreže BiH, željele bismo postaviti pitanje premijeru g-dinu Novaliću.

Poštovani,U tijeku krize izazvane Corona-19 virusom, želimo da izrazimo svoju zabrinutost uslijed nedostatka mjera podrške i zaštite društveno ranjivih kategorija.

Posebno nas zabrinjava nedostatak mjera usmjerenih prema zaštiti društveno nevidljivih žena poput žena sa invaliditetom, roditeljki djece sa invaliditetom, Romkinja, žena koje su preživjele domaće nasilje ili koje trenutno žive u situaciji porodičnog nasilja, kao i prema samostalnim roditeljkama/samohranim majkama.

Svjedokinje smo da ženske formalne i neformalne grupe na području cijele BiH daju svoj maksimum kako bi zaštitile ove kategorije u ovim kriznim momentima, ali bez direktnih mjera Vlade i Kriznog štaba – neće doći do konkretnih aktivnosti.

Šta ćete konkretno uraditi da:

  • sredstva zaštite dođu do ovih kategorija
  • da ove kategorije imaju osigurane minimalne prehrambene i higijenske artikle
  • da pojačate mjere zaštite u situacijama domaćeg nasilja
  • i kakve ćete ekonomske mjere osigurati da ove kategorije ne budu izložene dodatnom siromaštvu i ekonomskom pritisku?

U ime Ženske mreże BiH zahvaljujem se na Vašim odgovorima.