Organizacija HCI finansirat će „Merhametov“ projekat „Kućna njega“ sa 60.000 KM

SARAJEVO, 25. februar – Humanitarna organizacija iz Kanade “Human Concern International” (HCI) prihvatila je prijedlog Regionalnog odbora “Merhameta” Sarajevo za finansiranje projekta “Kućna njega”, koji ovaj regionalni odbor provodi već više od decenije. Tako će HCI izdvojiti 60.000 KM za realizaciju tog projekta u 2021. godini.

– Regionalni odbor “Merhameta” Sarajevo poslao je prijedlog projekta “Kućna njega” našoj partnerskoj organizaciji HCI, tražeći za njegovu realizaciju 60.000 KM i taj naš zahtjev HCI je u potpunosti prihvatio. Projekat će se implementirati tokom cijelu 2021. godinu, a sve u cilju pomoći i brige o našem korisnicima na ovom projektu. Korisnici su osobe starije od 65. godina, koje nemaju bližnih srodnika i koje žive na rubu egzistencije, a sa područja su Kantona Sarajevo – kazao je direktor Regionalnog odbora “Merhameta” Sarajevo Munib Bujak.

Regionalni odbor “Merhameta” Sarajevo godinama sarađuje sa ovom kanadskom humanitarnom organizacijom koja pomaže nekoliko projekata, kao što su ramazanske aktivnosti, akcija “Kurban”, projekat “Javna kuhinja” i projekat “Kućna njega starih, iznemoglih i bolesnih osoba”.

– Generalni cilj projekta “Kućna njega” jeste sigurnija i lagodnija starost u domovima naših korisnika. Kroz ovaj projekat provodimo niz aktivnosti, kao što su: medicinske usluge (mjerenje šećera u krvi, mjerenje hloesterola u krvi, mjerenje krvnog tlaka, previjanje rana, izdavanje raznih medikamenata i pelena, savjetovanje i sl.), potom pomoć u kući (pospremanje boravišnog prostora, odlazak do prodavnice ili apoteke za korisnika, rješavanje administrativnih poslova za korisnika i sl.) – kaže Bujak i dodaje:

– Putem implementacije ovog projekta, dodjeljujemo i prehrambeno-higijenske pakete osobama koje nisu u stanju dolaziti u “Merhametovu” Javnu kuhinju.

Ovim korisnicima, pored materijalne pomoći, želimo pružiti i podršku i osjećaj da nisu sami i da nisu zaboravljeni, tako sa mnogima provodimo vrijeme u šetnji ili zajedničkom ispijanje kahve.

Prema Bujakovim riječima, na projektu aktivno rade koordinator, dvije medicinske sestre i šest volontera.

– Ukupno brojimo 132 korisnika na projektu “Kućna njega”. Projekat se sastoji od četiri etape, prva etapa na projektu protiče očekivano, gdje smo korisnicima uručili prehrambeno higijenske pakete i razne vrste medikamenata. Zbog pandemije virusa korona, koristimo zaštitnu opremu i pridržavamo se svih epidemioloških preporuka. Korisnici se redovno obilaze i pomaže im se sve ono za što im je naša pomoć potrebna. Za prvu etapu projekta utrošeno je 15.000 KM – naglasio je Bujak.

merhamet.ba