Općina Prozor-Rama uložila pet milion KM u projekt ekoparka

Općina Prozor-Rama u saradnji s Javnim komunalnim poduzećem “Vodograd” ulaže pet miliona maraka u ekopark u okviru kojeg je izgrađena sortirnica koja uskoro započinje s radom.

“U završnoj fazi je sortirnica kapaciteta 3 t/h gdje će se selektirati osam vrsta otpada, a preostali organski otpad odlagat će se posebno. Uz sortirnicu ove godine je planirana izgradnja kompostane gdje će se dio otpada mljeti i posebnim tehnološkim tretmanom pretvarati u kompost”, kazao je načelnik općine Prozor-Rama Jozo Ivančević.

Na istoj lokaciji bit će izgrađen i kolektor otpadnih voda, saopćeno je na internetskim stranicama Općine Prozor-Rama.

Po riječima općinskog načelnika, do sada je u taj projekt uloženo tri miliona maraka, a ove godine bit će investirano još dva miliona.

Po završetku izgradnje sortirnice i kompostane stvorit će se uvjeti za saniranje odlagališta Duška kosa, koja je u upotrebi već 50 godina i koja ne zadovoljava uvjete sanitarnih odlagališta.

abrasmedia.info