Obveznici prve grupe nove fiskalizacije da podnesu zahtjeve na vrijeme

Poreska uprava Republike Srpske podsjeća da je u toku prelazak na novi sistem fiskalizacije, te da su obveznici prve grupe za novu fiskalizaciju dužni da u zadatom roku izvrše svoje obaveze i tako izbjegnu eventualne sankcije.

S tim u vezi, Poreska uprava RS pozivala je obveznike prve grupe fiskalizacije da najkasnije do 17. juna 2024. godine, pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije podnošenjem prijave za registraciju poslovnog prostora, zahtjeva za izdavanje bezbjednosnog elementa i zahtjeva za subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije. Sve te prijave podnose se elektronskim putem posredstvom internet stranice Poreske uprave Republike Srpske www.poreskaupravars.org e-Usluge-Podnošenje prijava. Naglašavamo da je Zakonom o fiskalizaciji propisana prekršajna odgovornost za obveznike fiskalizacije koji u zadatom roku ne pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije.

Radi lakšeg razumjevanja, ističemo da prvoj grupi obveznika fiskalizacije pripadaju dosadašnji obveznici fiskalizacije, odnosno oni koji su i do sada bili dužni da registruju svaki pojedinačni promet robe i usluga preko postojećih fiskalnih kasa, kao i oni koji su registrovali obavljanje djelatnosti za koje postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase do dana objavljivanja Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije prve grupe obveznika fiskalizacije.

– Javni poziv, u skladu sa Pravilnikom o dinamici fiskalizacije, objavljen je 17. aprila 2024. godine i sadrži obaveze obveznika fiskalizacije, operatera fiskalnog sistema i Poreske uprave, te rokove u kojima se sprovodi postupak inicijalne fiskalizacije. Obaveza Poreske uprave je da sprovede postupak registracije poslovnog prostora i mjesta prometa, postupak izdavanja bezbjednosnog elementa i postupak subvencionisanja troškova inicijalne fiskalizacije – saopšteno je iz PURS.

Preduslov za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije je da poreski obveznik sa Poreskom upravom ima zaključen ugovor o korištenju Elektronskog sandučeta Poreske uprave i ugovor sa ovlašćenim operaterom fiskalnog sistema radi isporuke i postavljanja elektronskih fiskalnih uređaja.

Poreska uprava Republike Srpske još jednom poziva poreske obveznika da ne čekaju zadnji dan kako bi izvršili ovu svoju obavezu, te ih i ovog puta podsjeća da sva potrebna uputstva i obrasce potrebne za prelazak na novi sistem fiskalizacije mogu pronaći na internet stranici www.poreskaupravars.org, u rubrici e-Fiskalizacija. Pored toga, za svu potrebnu podršku i pomoć, kako bi što jednostavnije prešli na novu fiskalizaciju, Poreska uprava Republike Srpske je na raspolaganju poreskim obveznicima putem Kontakt centra u Sektoru za usluge poreskim obveznicima, na brojeve telefona ili mejl adresu kontakt@poreskaupravars.org.

Izvor: ba.ekapija.com