Krila nade: Savjetovanje, psihoterapija i pravna pomoć

‼️‼️OBAVJEŠTENJE‼️‼️

Povodom prevencije od širenja virusa COVID-19 i brige o zdravlju zaposlenika i naših korisnika, a u skladu sa zvaničnim preporukama, Fondacija krila nade neće raditi do daljnjeg. Pružanje psihoterapijske i pravne podrške će se nastaviti online putem (Viber, Skype i sl.) u dogovoru sa našim korisnicima.

Uspostavili smo brojeve za potrebe kriznih intervencija, odgovorne osobe i radno vrijeme su prikazani na vizualu.

Pogledajte i Osnovne upute za stručnjake iz mentalnog zdravlja:

Ostanite dobro, zdravo i budimo solidarni!
Tim Fondacije Krila nade

Leave A Comment