Konkurs za posao: RYCO traži novog člana ili članicu tima u BiH!

Šta je RYCO?

RYCO je međuvladina organizacija koja upravlja i promoviše regionalnu i interkulturalnu saradnju mladih unutar i između svojih šest ugovornih strana Zapadnog Balkana (ZB). Sporazum o osnivanju RYCO potpisalo je šest premijera Svjetske banke na Samitu u Parizu, 4. jula 2016. godine, u okviru Berlinskog procesa. RYCO-ov jedinstveni sistem upravljanja, okuplja predstavnike vlade i civilnog društva kako bi osigurao da su mladi ljudi zastupljeni na svim nivoima unutar organizacije. Njegove lokalne podružnice osiguravaju da je RYCO zastupljen u svih šest ugovornih strana, dok je njegova glavna kancelarija organizacijsko središte smješteno u Tirani.

RYCO ti pruža priliku za poziciju The Head of the Local Branch Office (HLBO). Ova uloga obuhvata vođenje i zastupanje lokalne podružnice, uključujući planiranje finansija, upravljanje osobljem i realizaciju programa u skladu sa Strateškim planom RYCO-a. 

Odgovornosti 

-Bachelor i MSC diploma iz relevantnih oblasti 

-Najmanje 7 godina profesionalnog iskustva u upravljanju programima 

-Razumijevanje konteksta Zapadnog Balkana i regionalne saradnje 

-Sposobnost rada u interkulturalnom okruženju 

-Odlične komunikacijske vještine i iskustvo u vođenju timova 

-Poznavanje engleskog i bosanskog jezika 

-Iskustvo u upravljanju projektima sa fokusom na mlade i interkulturalno razumijevanje 

Kako se prijaviti? 

Kandidati i kandidatkinje se pozivaju da se prijave putem linka do 30. maja 2024. godine. Potrebni dokumenti uključuju popunjeni prijavni formular, Europass CV, skeniranu kopiju diplome i pasoša, kao i dvije pismene preporuke od prethodnih poslodavaca, sve na engleskom jeziku

Izvor: rolify.com