[Plus Ultra] Munja i Hocu.ba

Šta je munja i hocu.ba?
Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“ je jedna od vodećih nevladinih i vanstranačkih organizacija na nivou BiH koja radi na poboljšanju položaja mladih i povećanju njihove aktivne uloge u društvu i zapošljivosti na tržištu rada. Munja je nastala 2001. godine iz Zajedničkog omladinskog programa Fonda Otvoreno društvo BiH – Soros Fondacije. Do proljeća 2016. godine nosila je ime Omladinska informativna agencija BiH (OIA).
Info platforma HOĆU.ba je poseban servis za informiranje 500.000 mladih i onih koji rade sa njima, kojima nudi više od 3.000 korisnih informacija godišnje s ciljem osnaživanja, motiviranja i aktiviranja mladih u Bh. društvu.
Info platforma se sastoji od seta komunikacijskih alata – od modernog web portala www.hocu.ba, društvenih mreža, on line magazina za nastavnike, NVO-e i roditelje, video materijala pa do najava u elektronskim medijima, info radionica u školama, regionalnih prezentacija i dijaloga sa ključnim akterima i promotivnog učešća na drugim događajima za mlade.
Info platforma je nastavak 10-godišnje prakse informiranja mladih u BiH koju provodi OIA sa svojim Munja Inkubatorom. Podršku za pokretanje Info platforme dala je Ambasada Švicarske u BiH uz pokroviteljstvo Ministarstva ljudskih prava i izbjeglica BiH i niza partnera.
Najveći projekti munje koje izdvajamo:
• Kroz programe obuke prošlo je više od 90,000 mladih iz čitave BiH;
• Organiziovano je više od 2,500 lokalnih i međunarodnih skupova za mlade;
• Kao lideri u infomiranju mladih od 2003. godine objavljeno je više od 30.000 korisnih informacija za mlade uz preko 4 miliona posjeta;
• (Ko)producirano je 10-tak različitih TV emisija za mlade na javnim emiterima sa preko 100 epizoda uz više od 7.000 nastupa u preko 120 domaćih i stranih medija;
• Kroz svoj policy rad prisutni su u gotovo svim relevantnim istraživanjima o položaju mladih u BiH, te uticali na više od 100 institucionalnih promjena po pitanju mladih;
• Više od 300 mladih je steklo svoje prvo radno iskustvo, a više od 1000 je imalo mogućnost da putuje po Evropi i svijetu;
• Do sada je ostvarena suradnja i partnerstvo sa više od 250 srednjih škola, univerzitetima, 500 organizacija, preko 400 institucija svih nivoa vlasti, medijima, 50 međunarodnih organizacija i ambasada i dr.
Sve blogove objavimo na portal Rolify, a linkove možete pronaći i na našim instagram storijima na @plusultrayouth
Ako si ti dio nekog udruženja i želite da naredni blog posvetimo vama pišite nam na instagram ili na info@plusultra.ba da se dogovorimo za detalje.
Možete nas pronaći na društvenim mrežama :
FacebookInstagramLinkedlnTikTok.

Izvor: rolify.com