KONFERENCIJA „KRIVIČNO DJELO SILOVANJA U BIH“

U srijedu 07.12.2022. godine u hotelu „Hills“ u Sarajevu održat će se konferencija pod nazivom „Krivično djelo silovanja u BiH“ (10.00 – 18.00h), koju organizira „Akademija za žene“ uz podršku Ministarsva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke i Njemačke ambasade u Sarajevu.

Projektne aktivnosti počele su analiziranjem zakonodavnog okvira Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta, primjene zakona, protokola u postupanju, statistike, te koliko je javnost informirana o pomenutom zakonodavnom okviru, na koji način bi postupila u slučaju da su žrtve ili im se za pomoć obrati žrtva krivičnog djela silovanja. Analiza će biti predstavljena na samoj Konferenciji, a svaki/a učesnik/ca dobit će štampani primjerak. Nakon prezentacije Analize slijede tri panel diskusije u kojima će učešće uzeti predstavnici/e   ministarstava unutarnjih poslova, zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi, organizacija civilnog društva.

Svoje prisustvo na konferenciji potrebno je najaviti popunjavanjem ovog obrasca.

Agenda na BHS  / Agenda na engleskom jeziku

Radujemo se Vašem dolasku!

Vaša „Akademija za žene“.

Izvor: afw.ba