Konferencija „Industrija = budućnost ekonomskog razvoja BIH“

Reindustralizacija je ključ ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine, a lokalne zajednice su nosioci tog razvoja. S ovom porukom Udruženje Mreža za izgradnju mira, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) okupilo je 30.11.2023. godine u Sarajevu predstavnike lokalnih i entitetskih vlasti, razvojne agencije, domaće i strane privredne komore na Konferenciji „Industrija = budućnost ekonomskog razvoja BIH“ koja ima za cilj da prikaže trenutno stanje industrije u BiH s fokusom na lokalne zajednice, te da podstakne relevantne društvene aktere za veća ulaganja u ovaj sektor prikazujući dosadašnje uspjehe i dobre prakse.

Predstavnici lokalnih vlasti podijelili su svoje uspješne strategije podrške razvoju lokalne ekonomije, a prisutni su imali priliku saznati kako su lokalne vlasti uspješno podržale rast industrije u svojim zajednicama.

Nezavisni stručnjak, prof. dr. Ante Domazet naveo je da se u Bosni i Hercegovini vide znakovi oporavka industrije.

„U Bosni i Hercegovini se uočavaju znakovi oporavka industrije, ali se na nivou Bosne i Hercegovine ne može govoriti o započinjanju procesa reindustrijalizacije. Posebno je pozitivan trend rasta investicija u tehnološki intenzivnije industrjii što znači da bi produktivnost u budućnosti mogla brže rasti. Međutim, produktivnost u industriji je niža od prosjeka privrede, po radniku je bruto dodana vrijednost u industriji 2022. godine iznosila 39,2 hiljade KM, a u privredi BiH 45,9 hiljada KM. To je razlog da su i plaće u industriji relativno niske i ne omogućavaju izlazak iz radničkog siromaštva“, istaknuo je Domazet.

Jedan od zaključaka je da industrija osigurava otpornost ekonomije na krizne i druge vanjske šokove te potiče investiji i jačanje brojnih usluga.

 „Industrija osigurava otpornost ekonomije na krizne i svake druge vanjske šokove, ona potiče razvoj, iskorjenjivanje siromaštva i socijalnu inkluziju, svojim kapacitetima zapošljavanja apsorbuje širok profil kvalifikacija i znanja, jačajući srednji društveni sloj, potičući investicije, izvoz i priliv stranih direktnih investicija uz jačanje pratećih proizvodnji i poslovnih i drugih usluga. Industrija je oskosnica energetske tranzicije, digitalizacije i inovacija u novom normalnom“, podsjetio je Domazet.

Konferencija bila prilika da se zajednički kreiraju preporuke za donositelje odluka na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou vlasti, kao i za lokalne ali i međunarodne razvojne agencije za daljnji ekonomski razvoj BiH zasnovan na (re)industralizaciji.

Snaga lokalnog je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji radi na osnaživanju lokalnih zajednica. Kroz pomoć i podršku zajednicama u BiH razvijamo kapacitete koji omogućavaju održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa. Više informacija dostupno je na web stranici www.snagalokalnog.ba