Međunarodni dan braniteljica i branitelja ženskih ljudskih prava

Današnji dan obilježava se kao Međunarodni dan braniteljica i branitelja ženskih ljudskih prava.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 8. marta 1999. godine Usvojila Deklaraciju o pravima i odgovornostima pojedinaca/pojedinki, grupa i društvenih organa u unapređivanju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i sloboda. Ovom deklaracijom osnaženi su važeći dokumenti UN-a o ljudskim pravima i naglašeno da nema mira i bezbjednosti u svijetu bez poštovanja ljudskih prava. Priznato je pravo pojedincima i pojedinkama, grupama i udruženjima da šire znanja o ljudskim pravima, da se na nacionalnom i međunarodnom nivou zalažu za zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava i sloboda.

Branitelji/ce koje se zalažu za kraj kršenja ženskih ljudskih prava nerijetko i sami_e bivaju na meti zlostavljača i sredine u kojoj se nalaze. Ovaj dan obilježava se od 2006. godine i ima za cilj podsjetiti da se branitelji_ce ženskih ljudskih prava susreću sa diskriminacijom, napadima, prijetnjama, nasiljem u svojim zajednicama, te da je bolja zaštita u sredinama u kojim djeluju potreba.

29. novembar je dan kad se odaje počast braniteljicama i braniteljima ženskih ljudskih prava, aktivizmu, zalaganju i hrabrim aktima otpora, čime se pomjeraju granice u lokalnim i nacionalnim sredinama u priznavanju i ostvarivanju ljudskih prava za sve.

Izvor: mreza-mira.net