Kako se biraju korisnici bespovratnih sredstava?

Priprema i pisanje projektnih prijava je zahtjevan i opsežan posao. Mjeseci rada mogu rezultirati kilogramima prikupljene dokumentacije. Što slijedi nakon toga? Kako se evaluira projektna prijava?

Izvor fotografije:pexels.com

PROČITAJTE VIŠE: Kako do EU fondova?

Da bi naša prijava bila predmetom evaluacije moramo je prije svega dostaviti na propisani način. Nikada ne treba olako shvaćati tehničke zahtjeve načina dostave prijave ma koliko nam se činili ‘nevažni’, jer samo jedna izostavljena stavka može značiti da će naša kuverta biti arhivirana kao nepotpuna i neće niti doći do toga da se otvori i bude predmetom evaluacije.

Prvi korak u postupku odabira je provjera administrativne usklađenosti, što znači da će se provjeravati jesu li dostavljene sve stavke koje su se tražile dokumentacijom kao opći i posebni kriteriji prihvatljivosti. Ovi kriteriji smatraju se eliminatornim, što znači da će neispunjavanje samo jednog od njih rezultirati isključivanjem predloženog investicijskog projekta iz daljnjeg postupka. 

Nakon toga slijedi postupak evaluacije. Evaluacija se provodi u skladu s propisanim kriterijima koji su dostupni svim prijaviteljima kao dio osnovne dokumentacije poziva, što znači da je podnosilac prijave upoznat s načinom bodovanja i može im se prilagoditi u cilju što kvalitetnije pripreme prijave. Provjeravaju se četiri kriterija projektnog prijedloga nakon čega se procjenjuje ekonomska održivost.

Prvi kriterij je relevantnost projekta. Boduje se veza između ciljeva projekta i ciljeva javnog poziva, opsežnost provedene analize problema koji se želi riješiti, kao i utjecaj na poboljšanje ekonomskih uvjeta razvoja i stanje okoliša. U ovom dijelu potrebno je odgovoriti na pitanja poput: Kako će naš prijedlog doprinijeti razvoju prioriteta i ciljnih skupina koje su predmet poziva, jesmo li mjerama koje želimo provesti rješavali probleme od ključnog značaja i hoćemo li njima stvoriti uvijete za npr. otvaranje novih radnih mjesta?

Drugi kriterij je kvaliteta i logika projekta. Boduje se kvaliteta povezivanja traženih investicija s rezultatima koji se žele postići. Potrebno je dati jasne odgovore na pitanja kako će naša mjera pomoći da se unaprijede uvjeti života ciljnih skupina projekta i dokazati da bi njihov napredak bez te mjere bio znatno teži ili usporen. Na primjer, da biste osigurali povećanje prodaje nekog proizvoda najbolje rješenje je osigurati sigurno mjesto distribucije istih, time se osiguravaju povećani prihodi za sve uključene strane u proces i jamči poboljšanje uvjeta života.

Treći kriterij je održivost projekta. Podrazumijeva osiguravanje provođenja aktivnosti koje su uvedene kroz projekt i nakon njegovog završetka. Ovdje veliku ulogu igra odabir partnera, jer dobra suradnja među njima znači i nastavak suradnje. Mjere koje se uvode trebale bi biti tek početak pozitivnih promjena koje će nakon završetka doseći svoj vrhunac razvoja.

Četvrti korak je kapacitet prijavitelja. Boduje se financijska i operativna osposobljenost podnosioca prijave i partnera da ispune uvjete za provođenje mjera koje traže. Nerijetko se podrška financiranja dodjeljuje samo u određenom postotku, što znači da prijavitelji moraju imati i dio vlastitih sredstava kojima će osigurati provođenje jednog djela aktivnosti.  

Na kraju dolazimo do generalnog kriterija evaluacije, projektnog budžeta. On mora biti realan, jasan i povezan s očekivanim rezultatima. Često se u prijavi traži i opisni dio budžeta u kojem je potrebno navesti na koji način će se investicija koristiti.

Ako prijava nakon evaluacije ostvari dovoljan broj bodova ulazi u završnu fazu, terensku provjeru prijedloga. Cilj terenske provjere je da se utvrdi jesu li informacije navedene u prijavi u skladu sa stvarnim stanjem na terenu.

Nakon provjere svih gore navedenih kriterija donosi se odluka o odabiru prijava. Lista odabranih projektnih prijedloga objavljuje se javno,  na službenoj stranici na kojoj je raspisan javni poziv. 

Dug je put od ideje do uspješne realizacije jednog projekta, zato je od iznimne važnosti dati podršku onima koji se odvaže na ovaj korak i raditi na tome da se stvaraju uvjeti koji će svima nama približiti ove mogućnosti kao jednu stepenicu na putu do razvoja.

Ako imate nekih pitanja o ovoj ili sličnim temama obratite mi se na evaluatorbih@gmail.com ili nam se pridružite u druženju i raspravi na instagram profilu @evaluatorbih

manager.ba