Kako je nastao najbolji sir u Prnjavoru

David Jokić, mladi preduzetnik iz Prnjavora, započeo je svoj biznis proizvodnje sira uz podršku Omladinske banke Prnjavor. Svojom posvećenošću i inovativnim pristupom, David je uspio stvoriti vrhunski proizvod koji osvaja tržište. 

Prvi susret sa Omladinskom bankom inspirisao je Davida da aplicira za grant koji bi mu pomogao u početnim koracima. Nakon uspješne prijave i dobijanja granta, David je uložio sredstva u unapređenje pakovanja svojih sireva i plasiranje na tržište. U videima David dijeli kako je ovo iskustvo obogatilo njegove poslovne vještine, uključujući komunikaciju, pregovaranje, upravljanje financijama, marketing i preuzimanje rizika. 

U prvom videu, David opisuje kako su mu posjete različitim zemljama i gazdinstvima, specijalizovanim za proizvodnju sira, omogućile da stekne nova znanja i ideje koje je primijenio na svom gazdinstvu. Ova iskustva su bila ključna za njegov uspjeh, jer su mu omogućila da unaprijedi svoje metode i tehnike proizvodnje sira.

Drugi video se fokusira na izazove sa kojima se suočio prilikom izgradnje i adaptacije objekta za proizvodnju sira. David naglašava koliko je važno rješavanje higijenskih standarda i ulaganje u neophodnu opremu. Uprkos početnim teškoćama, David je uspio da prevaziđe sve prepreke i sada vodi uspješan posao. 

U završnom videu, David dijeli svoje savjete za mlade preduzetnice i preduzetnike, ističući važnost strasti, upornosti i spremnosti na rizike. Njegova poruka svima koji razmišljaju o pokretanju biznisa je jasna: “Kogod planira da pokrene nekakav svoj biznis mora da prije svega voli to što hoće da radi, da bude uporan i da uvijek bude spreman na određene padove, ali da sigurno zna da se uvijek može prevazići i da se uvijek samo treba ići dalje.”

Davidova priča pokazuje kako mladi preduzetnici i preduzetnice mogu koristiti dostupne resurse i podršku zajednice da bi ostvarili svoje ciljeve. 

Iskoristi i ti resurse koji su ti nadomak ruke i apliciraj na Treći poziv Mozaik omladinskih banaka do 26.6.  

Izvor: rolify.com